Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 30.11.1804

Dvs. et forarbejde til Camuccinis maleri Den vantro Thomas, afsluttet 1805 efter Pius 7.’s bestilling. Maleriet blev udført som forlæg for en mosaik, der blev udført 1806-1822 som en altertavle til Peterskirkens sydlige tværskib, se kirkens hjemmeside, eller Gianna Piantoni De Angelis (red.): Vincenzo Camuccini (1771-1844). Bozzetti e desegni dallo studio dell’artiste, Rom 1978, p. 78, katalognumrene 165 og 166.
Camuccini var fra 1803 leder af mosaikfremstillingen ved Peterskirken.
Brevstedet er omtalt i Kasper Monrad: ‘Kunstlivet i Rom 1800-1820 set med danske kunstnerøjne’, in: Hannemarie Ragn Jensen inter al. (ed.): Inspirationens skatkammer. Rom og skandinaviske kunstnere i 1800-tallet, p. 60.

Sidst opdateret 13.07.2015