No. 421 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

30.11.1804 Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Resumé

Tre små udkast til et brev. Thorvaldsen kvitterer for et brev fra Schubart og skriver, at han allerede har sendt et svar tilbage.

Se original [Translation]

Rom d.30 Novnbrde

det sa

Deres Kierer brev af 2 Novnbr bekom jeg saa seldig at jeg ikke kunde opfylede mig pligt at besvare det samme Dag men skrev d 22 Novenbr et Brev til et brev Pasdagn derefter som jeg ser Deres Excelenze ikke har

Deres Kerre Brev af 2 Novenbr bekom jeg saa seldig at jeg ikke kunde opfylde min Pligt at besvare det Dag samme Dag, jeg tilskrev Deres Ecellenze Pastdagen derefter som jeg seer af Dene Skrivelser af 26 Novenber De ikke endnu har bekommet

Deres Kiære Brev af 2 Novenbre imodtog jeg med stor Gældre men tellige med saa sildig en Glæde jeg saa har at jeg ikke var istan til at Opfylde min skyldighed og pligt at besvare det samme Dag, Jeg skrev dem Neeste Postdag der efter, og seer af deres Eskeste Gode Skrivelse telmeg af 26 Novmbr endnu ikke har bekommet met brev

Generel kommentar

Disse tre små brevudkast er skrevet på samme ark som to andre udkast, sandsynligvis til samme brev, se 30.11.1804 og 7.12.1804. Arkets første påskrift er en regning af 22.11.1804 fra Thorvaldsens vært, Camillo Buti.

Om sammenhængen mellem disse tre udkast, regningen og nogle blyantsskitser på arket, se den generelle kommentar til brevudkast af 7.12.1804.

Arkivplacering
m28, nr. 19d
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Tegninger, skitser til udførte værker · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Sidst opdateret 13.07.2015 Print