Tilbage til T

Thorvaldsen som kunstkender

Se også: Indkøb af malerier for andre · Indkøb af skulpturer for andre · Thorvaldsen som kunstsamler

17.1.-14.2.1797

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens dagbog fra hans ophold på Malta, i Palermo og i Napoli.

30.11.1804

Bertel Thorvaldsen

Herman Schubart

Thorvaldsen beklager sit sene svar og fortæller, at han er ved at færdiggøre Bacchus, A2. Han ber...

26.10.1810

Hans West

C.F. Høyer, Bertel Thorvaldsen

West skriver til Thorvaldsen og Høyer for at berette om sin rejse fra Rom til Firenze. Brevet om...

21.6.1813

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt

Thorvaldsen har rost Rauchs gravmæle over dronning Luise. Han har det ikke godt og tager formentl...

Antagelig tidligst oktober 1817, senest september 1819

John Gibson

Omnes

Gibson genfortæller en anekdote om Thorvaldsen, maleren Peter von Cornelius og et antal lærde, de...

1.4.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt har fundet stort behag i at læse et meget smukt og personligt brev til sin ...

10.10.1821

John Gibson

William Cavendish

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.3.1822

Jacob Ludwig Salomo Bartholdy

Johann Martin von Wagner

Bartholdy skriver vedr. Franz Erwein von Schönborns bestilling af en Bacchus-statue hos den nylig...

16.3.1822

Johann Martin von Wagner

Leo von Klenze

Wagner opsummerer mulighederne for Schönborn ift. hans bestilling af en Bacchus-statue af den nyl...

20.4.1822

Franz Erwein von Schönborn

Johann Martin von Wagner

Schönborn takker for Wagners hjælp og rådgivning i forbindelse med færdiggørelsen af en efterladt...

6.7.1822

Johann Martin von Wagner

Franz Erwein von Schönborn

Wagner beklager sin forsinkede melding vedr. fuldførelsen af Rudolf Schadows efterladte Bacchus-s...

31.1.1823

Rudolf Emanuel Wettstein

Bertel Thorvaldsen

Wettstein udbeder sig en anbefaling fra Thorvaldsens hånd vedrørende den schweiziske maler Hieron...

15.3.1823

Bertel Thorvaldsen

Rudolf Emanuel Wettstein

Thorvaldsen anbefaler gerne, omend på Wettsteins opfordring, maleren og tegneren Hieronymus Hess,...

2.4.1823

Giovanni Battista Sommariva

Bertel Thorvaldsen

Sommariva har hørt om vådeskuddet, der sårede Thorvaldsen. Han har i Firenze talt med Pietro Tene...

Antagelig omkring 19.11.1823

Bertel Thorvaldsen

NN

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

24.8.1824

Giovanni Battista Bassi

Bertel Thorvaldsen

Sammen med brevet overleveres et maleri til Thorvaldsen. Bassi har tilføjet motivet en person og ...

Primo 1825

Melchiorre Missirini

Bertel Thorvaldsen

En dedikation til Thorvaldsen.

8.2.1825

Johann Leeb

Franz Erwein von Schönborn

Leeb melder sin statue Sovende Amor færdighugget i marmor og fortæller, at han er blevet berolige...

26.2.1825

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Ønsker for hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der sendes med briggen St. Croix til Danmark, samt...

19.3.1825

Johann Leeb

Franz Erwein von Schönborn

Leeb frygter, at hans færdigmelding af statuen Sovende Amor ikke er nået frem. Han har brug for r...

20.3.1825

Bertel Thorvaldsen

Simon Moritz von Bethmann

Thorvaldsen giver en varm anbefaling af maleren Moritz Oppenheim til Simon von Bethmann og bringe...

21.2.1827

Paolo Emilio Demi

Bertel Thorvaldsen

Demi beder Thorvaldsen om at anbefale sig, i fald Thorvaldsen ikke selv accepterer tilbuddet om a...

25.4.1827

Johann Leeb

Bertel Thorvaldsen

Leeb takker for Thorvaldsens råd og hjælpsomhed. Han er tilfreds med, at han, på Thorvaldsens anb...

Antagelig 1828

Bertel Thorvaldsen

Città di Torino

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Antagelig 1828

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Thorvaldsen beklager, at historiemaleren Andreas Ludvig Koop ikke er blevet optaget som medlem af...

29.9.1828

Bertel Thorvaldsen

Wilhelm Dorow

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.11.1829

Geltrude Versari

Bertel Thorvaldsen

Geltrude Versari beder Thorvaldsen om at tage sig godt af hendes søn, Alessandro Manzoni, der kom...

22.5.1830

Joseph Hambro

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Mellem 1832 og 1836

Dorota Barbara Czartoryska

Bertel Thorvaldsen

Czartoryska beder Thorvaldsen fortælle hende, om en kamé, som hun har vedlagt, ligner den afbilde...

2.2.1832

Ludwig von Schwanthaler

Franz Erwein von Schönborn

Thorvaldsen har rost Schwanthalers relieffer, og billedhuggeren beklager, at det tager så lang ti...

Efter 27.1.1833

Bertel Thorvaldsen

Angelo Babboni

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.5.1837

Hieronymus Hess

Bertel Thorvaldsen

Hess sender en tegning til Thorvaldsen mhp. en kritisk vurdering. Han fortæller, at han arbejder ...

1839 [1837]

A.F. Elmquist

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.10.1842

Hans Harder

Bertel Thorvaldsen

Landskabsmaleren Harder glæder sig over Thorvaldsens hjemkomst til Danmark og beder Thorvaldsen b...

14.3.1843

L.C. Panum

Bertel Thorvaldsen

Panum tilbyder Thorvaldsen at købe to Jens Juel-malerier, Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på ...

25.10.1843

Peter Panum

Bertel Thorvaldsen

Panum kvitterer for modtagelsen af 100 rigsbankdaler for to landskabsmalerier af Jens Juel.

Antagelig 20.11.1843, senest 10.12.1843

W.C. Hedemann

Omnes, Bertel Thorvaldsen

Digt, der priser Thorvaldsen som initiativtager til istandsættelsen af Kronborg Slotskirke, og be...

22.4.1844

Carl Dahl

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Carl Dahl ønsker at få udbetalt den resterende betaling for maleriet Fregatten Thetis og korvette...

27.6.1844

Fritz Thomsen

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Thomsen anmoder om at få lov til at fuldføre og modtage betaling for et bataljemaleri, som Thorva...