Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3530 af 10246
Afsender Dato Modtager
Giovanni Battista Bassi [+]

Afsendersted

Rom

24.8.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Pregiatissimo Signore / Il Sigr. Cavaliere Alberto / Torvaltsen. / S.P.M.

Resumé

Sammen med brevet overleveres et maleri til Thorvaldsen. Bassi har tilføjet motivet en person og nogle blomster efter Thorvaldsens anvisninger og priser billedhuggerens kunstneriske geni og hans gode råd.

Se original
Pregiatissmo. Cave.
Eccovi il piccolo studio, al quale non hò aggiunto che una figurina, e nel piano avanti qualche fioretto, come Voi m’indicaste.
Stimo bene fortunato questo mio quadretto, che hà avuta la sorte d’incontrare il vostro genio; e certamente il suo pregio sarà quello di essere venuto a stare presso di Voi.
Intanto pieno di rispetto, e di sincera amicizia mi protesto
Casa li 24. Agosto Vostro affo. Sere.
1824 GBBassi
Generel kommentar

Brevet dokumenterer, at Thorvaldsens virke som kunstnerisk rådgiver ikke kun gjaldt inden for hans eget felt, billedhuggerkunsten, men også malerkunsten.


Hvordan hændelsesforløbet omkring det omtalte maleri helt bogstaveligt skal forstås, kan p.t. ikke endeligt afklares, i det følgende forsøges mest muligt fastslået:

  • Thorvaldsen modtog med ovenstående brev et maleri, som var let ændret af Bassi ift. det oprindelige motiv.
  • Tilføjelserne var sket efter Thorvaldsens anvisninger.
  • Tilføjelsen af en figur og nogle blomster svarer til motivet på maleriet Ruiner på Forum i Rom, vejen fra S. Bonaventura til Campo Vaccino, B63, udført senest 1827, og En skovvej, B62, der netop er udført 1824.

Der er imidlertid flere usikkerheder:

  • Det kan p.t. ikke fastslås med sikkerhed, hvilket af de to malerier, der er tale om – de blev begge først købt af Thorvaldsen i 1827, jf. kvittering af 19.6.1827.
  • Det er uklart, om Thorvaldsen har modtaget det oprindelige maleri med tilføjelser, eller om han har modtaget en nyudført replik af det oprindelige maleri. Mest sandsynlig er formentlig den førstnævnte mulighed.
  • Tilsyneladende har maleriet tidligere været hos Thorvaldsen, hvorefter det er returneret til Bassi med forslag til ændringer, og sammen med ovenstående brev returneres det til Thorvaldsen.

Den sene betaling for maleriet (1827, jf. ovenfor) kunne tale imod, at det drejede sig om et af de to foreslåede malerier, eftersom det omtalte maleri tydeligvis kommer i Thorvaldsens besiddelse sammen med brevet i 1824. De andre sikkert daterede malerier af Bassi i Thorvaldsens malerisamling svarer imidlertid ikke til beskrivelsen med små figurer og blomster, jf. Skovparti ved en bæk, B60, 1816 eller En vej ved Terni, B61, 1820. Heller ikke maleriet Posillipo-grotten ved Napoli, B86, der angives at være en kopi efter en original af Bassi udført af den italienske maler Michelangelo Pacetti synes oplagt i denne sammenhæng. Se mere herom i Bassis biografi.

Ergo må der være tale om, at Thorvaldsen enten blot har været længe om at betale, eller at Bassi så en fordel i at have maleriet hængende til låns hos Thorvaldsen, hvis malerisamling på dette tidspunkt var et kendt, besøgt og anerkendt samtidskunstsgalleri. At have sit maleri hos den berømte billedhugger var altså en blåstempling og et godt reklamefremstød. Se hertil evt. Bassis forespørgsel til Thorvaldsen af 17.8.1828, hvor Bassi netop beder om at låne et af sine (af Thorvaldsen købte) malerier tilbage, fordi en mulig kunde har set det hos Thorvaldsen og muligvis ønsker en replik af værket.

Arkivplacering
m9 1824, nr. 70
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 15, nr. 62 og 63.
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 7. (Kopi i THM’s bibliotek).

Emneord
Thorvaldsen som kunstkender · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens malerisamling
Værker
Sidst opdateret 08.08.2016 Print