No. 9468 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peter Panum [+]

Afsendersted

København

25.10.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Panum kvitterer for modtagelsen af 100 rigsbankdaler for to landskabsmalerier af Jens Juel.

Se original

At jeg for to Landskaber af Juul har faaet udbetalt hundrede Rigsbankdaler af Herr Conferenzraad Thorvaldsen bevidnes herved,

Kjøbenhavn den 25de Oct. 1843. PL Panum
Generel kommentar

Tilbuddet om at købe de to malerier af Jens Juel blev fremført af Peter Panums mor, L.C. Panum i brev af 14.3.1843.

Arkivplacering
gmI, nr. 52
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstkender · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Jens Juel
Værker
Sidst opdateret 10.02.2016 Print