Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9213 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hans Harder [+]

Afsendersted

Sorø

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.

30.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: ST: Hr / B: Thorvaldsen ! Directeur ved / Kunstacademiet. Conferentsraad /St af D: og D:M: samt Riider af / flere Ordner. / Charlottenborg Slot / i Kiøbenhavn
Tilskrift: Til S T: Hr Conferentsraad B Thorvaldsen St af D: og D:M o.s.v

Resumé

Landskabsmaleren Harder glæder sig over Thorvaldsens hjemkomst til Danmark og beder Thorvaldsen bedømme et af sine malerier.

Se original

Sorøe d 30 October 1842.

Her, er alle Deres Venner og Beundrer paa det Herligste overrasket, ved Deres Tilbagekomst til Landet! Da jeg ikke kan vænte mig den Glæde, at faae Dem at See, for inden til Julen, og jeg har været saa Frie, at ladet et Malerie henstille i Deres Boelig, i Haab om at det maatte gefalde Dem, beder jeg Maler Kongslev erfare Deres Yttring desangaaende

Med Sand Høiagtelse, og Hjertelig
Hengivenhed

H: Harder.

Generel kommentar

Brevet omhandler maleriet Landskab fra Bromme Mølle ved Sorø, B221, som Thorvaldsen erhvervede.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 38
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsen som kunstkender · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Caspar Peter Kongslev
Værker
Sidst opdateret 20.10.2014 Print