30.10.1842

Afsender

Hans Harder

Afsendersted

Sorø

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: ST:I Hr / B: Thorvaldsen ! Directeur ved / Kunstacademiet. Conferentsraad /St af D: og D:M:II samt Riider af / flere Ordner. / Charlottenborg Slot / i Kiøbenhavn
Tilskrift: Til S T:III Hr Conferentsraad B Thorvaldsen St af D: og D:M o.s.v

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Landskabsmaleren Harder glæder sig over Thorvaldsens hjemkomst til Danmark og beder Thorvaldsen bedømme et af sine malerier.

Dokument

Sorøe d 30 October 1842.

Her, er alle Deres Venner og Beundrer paa det Herligste overrasket, ved Deres TilbagekomstIV til Landet! Da jeg ikke kan vænte mig den Glæde, at faae Dem at See, for inden til Julen, og jeg har været saa Frie, at ladet et MalerieV henstille i Deres BoeligVI, i Haab om at det maatte gefalde Dem, beder jeg Maler KongslevVII erfare Deres YttringVIII desangaaende

Med Sand Høiagtelse, og Hjertelig
Hengivenhed

H: Harder.

Generel kommentar

Brevet omhandler maleriet Landskab fra Bromme Mølle ved Sorø, B221, som Thorvaldsen erhvervede.

Arkivplacering

m24 1842, nr. 38

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

B221 Landskab fra Sorøegnen (Bromme), 1842, inv.nr. B221

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Formentlig menes Storkors af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand, se desuden referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  4. Thorvaldsen vendte 24.10.1842 tilbage til Danmark efter en ca. 13 måneder lang rejse til Italien

  5. Maleriet Landskab fra Bromme Mølle ved Sorø, B221, som Thorvaldsen erhvervede, efter at Harder havde afleveret det i hans bolig på Charlottenborg før hjemkomsten fra Italien.

  6. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  7. Den fra Sorø stammende maler og malermester Caspar Peter Kongslev.

  8. Thorvaldsens mening om maleriet kendes ikke, men eftersom han efterfølgende erhvervede det, er det sandsynligt, at det er faldet i hans smag.

Sidst opdateret 20.10.2014