The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9149 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Harder [+]

Sender’s Location

Sorø

Information on sender

Rester af rødt segl.

30.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: ST: Hr / B: Thorvaldsen ! Directeur ved / Kunstacademiet. Conferentsraad /St af D: og D:M: samt Riider af / flere Ordner. / Charlottenborg Slot / i Kiøbenhavn
Tilskrift: Til S T: Hr Conferentsraad B Thorvaldsen St af D: og D:M o.s.v

Abstract

The landscape painter Harder is pleased that Thorvaldsen has returned to Denmark and asks him to evaluate one of his paintings.

See Original

Sorøe d 30 October 1842.

Her, er alle Deres Venner og Beundrer paa det Herligste overrasket, ved Deres Tilbagekomst til Landet! Da jeg ikke kan vænte mig den Glæde, at faae Dem at See, for inden til Julen, og jeg har været saa Frie, at ladet et Malerie henstille i Deres Boelig, i Haab om at det maatte gefalde Dem, beder jeg Maler Kongslev erfare Deres Yttring desangaaende

Med Sand Høiagtelse, og Hjertelig
Hengivenhed

H: Harder.

General Comment

Brevet omhandler maleriet Landskab fra Bromme Mølle ved Sorø, B221, som Thorvaldsen erhvervede.

Archival Reference
m24 1842, nr. 38
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen as a Connoisseur · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Caspar Peter Kongslev
Works
Last updated 20.10.2014 Print