Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig

Se referenceartikler herom: Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet · Kunstakademiets udstillinger · Kunstakademiets boliger

Se også: Kunstakademiet, Thorvaldsens professorat · Kunstakademiets boliger · Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder

31.1.1805

Nicolai Abildgaard

Bertel Thorvaldsen

Abildgaard drøfter betalingen for transporten af de kasser, Thorvaldsen har sendt til København. ...

15.6.1805

Kunstakademiet, København

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet meddeler, at Thorvaldsen er blevet udnævnt til professor i billedhuggerkunst.

18.6.1805

C.F. Stanley

C.F.F. Stanley

Stanley d.æ. fortæller, at Thorvaldsen er blevet udnævnt til professor på Kunstakademiet i Københ...

19.10.1805

Nicolai Abildgaard

Bertel Thorvaldsen

Abildgaard udtrykker sin forståelse for, at Thorvaldsen bliver i Rom indtil videre, men nævner og...

13.5.1812

Christian 8.

Slotsbygningskommissionen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.2.1813

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.2.1813

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.11.1815

Peder Malling

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.12.1815

P.O. Brøndsted

Bertel Thorvaldsen

Brøndsted anbefaler Thorvaldsen at vende hjem til Danmark i hvert fald for et års tid. Han vedlæg...

4.2.1816

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.2.1816

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

28.12.1816

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.1.1817

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.2.1817

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.2.1817

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.3.1817

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

24.8.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

28.8.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.12.1818

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

7.1.1819

Christian 8.

C.F. Hansen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.11.1819

Christian 8.

C.F. Hansen

Christian Frederik har overvejet midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at tage til...

14.11.1819

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Christian Frederik begræder, at Thorvaldsen er i København, når nu han selv snart er i Rom, og at...

20.4.1820

Bertel Thorvaldsen

Frederik 6.

Foreslår en gennemgribende omstrukturering og omplacering af Den kongelige Malerisamling, Det kon...

25.5.1820

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Afviser venligt men bestemt Slotsbygningskommissionens ønske om, at Kunstakademiets samling af gi...

25.5.1820

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Thorvaldsens kopi af brev af 25.5.1820, se kommentarerne dér.

11.7.1820

Peder Horrebow Haste

Bertel Thorvaldsen

Haste beklager, at han ikke kan skrive et digt, der kunne udtrykke hans kærlighed til mennesket T...

28.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen, der barsler med idéen om at få udvidet sin professorbolig på Kunstakademiet ...

15.10.1822

Peder Malling

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

28.7.1826

Thorleif Repp

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

7.2.1827

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827. Har lavet to s...

6.3.1830

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.3.1832

Christian 8.

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.12.1832

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Glæder sig over, at Thorvaldsen har til hensigt at rejse til København i foråret 1833. Det ville ...

12.1.1833

C.F. Hansen

Bertel Thorvaldsen

Hansen håber på at se Thorvaldsen og hans kunstværker til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke i...

26.2.1833

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Korvetten Galathea vil lægge an i Livorno omkring den 1.7.1833, og Thorvaldsen bedes have kunstvæ...

29.3.1833

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Thorvaldsen bekræfter at have modtaget beskeden om, at et krigsskib vil lægge an i Livorno omkrin...

29.3.1833

Bertel Thorvaldsen

Slotsbygningskommissionen

Et udkast til brev af 29.3.1833.

4.4.1833

Kunstakademiet, København

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen er enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet i København. Frederik 6. h...

6.4.1833

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Et uheld med marmoret til portrætstatuen af Caroline Amalie gør, at Thorvaldsen ikke kan sende st...

27.4.1833

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Christian (8.) Frederik glæder sig over at skulle gense Thorvaldsen i København til efteråret. Ha...

16.5.1833

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Thorvaldsen takker for Hansens breve og den, fra flere sider, udtrykte glæde over, at han nok vil...

9.6.1833

Christian 8.

C.F. Hansen

Thorvaldsen bør kun sende gipsafstøbninger til Kunstakademiet og ikke marmorarbejder, medmindre d...

14.6.1833

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet, København

Takker for udnævnelsen til direktør for Kunstakademiet i København. Et lignende embede ved Accade...

15.6.1833

C.F. Hansen

Bertel Thorvaldsen

Hansen er fornøjet over, at Thorvaldsen er tilfreds med udnævnelsen til direktør for Kunstakademi...

8.10.1833

C.W. Eckersberg, Kunstakademiet, København, Just Mathias Thiele

Bertel Thorvaldsen

Korvetten Galathea er ankommet til København den 20.9.1833. Man har modtaget kasserne med Thorval...

29.11.1833

Just Mathias Thiele

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

18.1.1834

Just Mathias Thiele

Bertel Thorvaldsen

De tre kunstværker, der var afleveret til Vor Frue Kirke, selvom de tilhørte Thorvaldsen, er nu v...

15.2.1834

Jonas Collin

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.3.1834 - 1.4.1834

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.-3.4.1834

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.11.1834

Christian 8.

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.12.1834

Josias Feddersen

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.2.1835

Hermann Ernst Freund

Bertel Thorvaldsen

Elisa Paulsens medgift er bragt i orden ved Jonas Collin. Af Thorvaldsens hjemsendte kunstværker ...

13.8.1835

Jonas Collin

Frederik 6.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.8.1835

Jonas Collin

Admiralitets- og Commissariats Collegiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.8.1835

Jonas Collin

Admiralitets- og Commissariats Collegiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

28.8.1835

Admiralitets- og Commissariats Collegiet

Frederik 6.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.8.1835

Jonas Collin

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.10.1835

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

21.12.1835

Kunstakademiet, København

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.4.1836

Ludvig Bødtcher

Bertel Thorvaldsen

Bødtcher er nervøs for, at hans seneste brev til Thorvaldsen er gået tabt. Bødtcher har sendt bre...

1837

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Omnes

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Primo 1837

N.L. Høyen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

14.3.1837

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.2.1838

Kunstakademiet, København

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.3.1838

Kunstforeningen af 1825

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

10.6.1838

Christian 8.

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1.9.1838

J. P. Sivertsen

Kunstakademiet, København

Specifikation over møbler o.a. til indretning af Thorvaldsens professorbolig på Kunstakademiet.

25.9.1838

Redaktørerne ved Aftonbladet

Omnes

Kommentarerne til denne avisreportage er under udarbejdelse.

29.9.1838

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.10.1838

Christian 8.

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.2.1839

Slotsbygningskommissionen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

18.3.1839

Kunstakademiet, København, Bertel Thorvaldsen

F.C. Krohn

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.8.1839

Christian 8.

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.9.1839

Bertel Thorvaldsen

J.V. Gertner

Kort brev om en uoverensstemmelse mellem J.V. Gertner og Anton Melbye. Thorvaldsen udtrykker fors...

Januar-juni 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 10. del af i alt 60.

Januar-juni 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 11. del af i alt 60.

13.2.1840

Christian 8.

Christian 8.

Kl. 14 besøger Christian 8. og Caroline Amalie Thorvaldsens værksted for at se hans seneste arbej...

28.10.1840

Just Mathias Thiele

Bertel Thorvaldsen

Thiele fortæller om H.W. Bissens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i København og om H....

26.11.1840

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsens værksted på Charlottenborg og beser originalmodellen, Christian 4., A152. Be...

1.9.1841

C.F. Wilckens

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens kammertjener rapporterer til Thorvaldsen, der er i Rom, om, hvad der foregår i Danma...

Juni-oktober 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 45. del af i alt 60.

7.6.1842

J.F. Schouw

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Oktober 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 47. del af i alt 60.

30.10.1842

Hans Harder

Bertel Thorvaldsen

Landskabsmaleren Harder glæder sig over Thorvaldsens hjemkomst til Danmark og beder Thorvaldsen b...

28.11.1842

Bertel Thorvaldsen

Christine Stampe

Thorvaldsen er vel ankommet til Charlottenborg fra Nysø.

13.12.1842

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Marts-april 1843

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 50. del af i alt 60.

6.11.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Marts 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 57. del af i alt 60.

2.4.1844

Louise Malling

Just Mathias Thiele

Thorvaldsen har angivelig, før han døde, udpeget et relief til Malling, Aktæon sønderrives af sin...

11.4.1844

H.C. Andersen

Henriette Wulff

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

3.6.1844

J.F. Schouw

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.11.1844

Frederik Christian Georg Muxoll

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

21.12.1844

Christine Stampe

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.12.1844

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Christine Stampe

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.12.1844 - 3.1.1845

H.C. Andersen

Omnes

Kommentarerne til denne Thorvaldsen-biografi er under udarbejdelse.

1845

H.C. Andersen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

19.6.1845

Christian 8.

Christian 8.

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises flere af Thorvaldsens kuns...

14.7.1845

Hans Puggaard

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.2.1846

J.F. Schouw

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.2.1846

Kunstakademiet, København

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.