Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3979 af 10246
Afsender Dato Modtager
Thorleif Repp [+]

Afsendersted

Edinburgh

Afsenderinfo

Lukket med voks eller lignende.

28.7.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldson / R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c. / Rom
Tilskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldson R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Edinburgh Advocates Library Julii 28. 1826

Højstærede Herr Etatsraad!

Omtrent for 6 Aar siden blev jeg som Landsmand (en Islandsk Student) beæret med Deres Bekjendtskab i Fru Professorinde Rahbeks Hus. Den Venlighed De vidste mig hver gang jeg tog mig den Frihed at besøge Dem paa Charlottenborg vil bestandig opbevares i min Taknemmelige Erindring. –

Overbringeren af dette Brev Mr. Smith er en Britte af god Familie, dette anbefaler ham tilstrækkelig til Verden i Almindelighed – Men han er desuden en Ung Kunstner af betydeligt Talent – dette haaber jeg vil anbefale ham til Dem.

Enhver Kunstner som reiser til Rom føler naturligvis hvor ufuldstændige hans Adresser vilde være naar der ikke forefandtes en til Dem. Som en Landsmand De har i Kjøbenhavn begegnet med særdeles megen Godhed troede jeg at jeg turde medgive ham den nærværende, og hvis det nogensinde skulde staa i min Magt paa mit nærværende Opholdsted at tjene Dem eller Deres Venner skulde det særdeles glæde mig. Jeg forbliver den ringeste iblandt Deres mange Beundrere og som Islænder stolt af at kunde kalde mig Deres Landsmand.

Deres ærbødigste
Thorleif Gudm. Repp

Arkivplacering
m11 1826, nr. 50
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsen og Island
Personer
Kamma Rahbek
Sidst opdateret 03.09.2013 Print