No. 4007 of 10318
Sender Date Recipient
Thorleifur Repp [+]

Sender’s Location

Edinburgh

Information on sender

Lukket med voks eller lignende.

28.7.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldson / R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c. / Rom
Tilskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldson R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Edinburgh Advocates Library Julii 28. 1826

Højstærede Herr Etatsraad!

Omtrent for 6 Aar siden blev jeg som Landsmand (en Islandsk Student) beæret med Deres Bekjendtskab i Fru Professorinde Rahbeks Hus. Den Venlighed De vidste mig hver gang jeg tog mig den Frihed at besøge Dem paa Charlottenborg vil bestandig opbevares i min Taknemmelige Erindring. –

Overbringeren af dette Brev Mr. Smith er en Britte af god Familie, dette anbefaler ham tilstrækkelig til Verden i Almindelighed – Men han er desuden en Ung Kunstner af betydeligt Talent – dette haaber jeg vil anbefale ham til Dem.

Enhver Kunstner som reiser til Rom føler naturligvis hvor ufuldstændige hans Adresser vilde være naar der ikke forefandtes en til Dem. Som en Landsmand De har i Kjøbenhavn begegnet med særdeles megen Godhed troede jeg at jeg turde medgive ham den nærværende, og hvis det nogensinde skulde staa i min Magt paa mit nærværende Opholdsted at tjene Dem eller Deres Venner skulde det særdeles glæde mig. Jeg forbliver den ringeste iblandt Deres mange Beundrere og som Islænder stolt af at kunde kalde mig Deres Landsmand.

Deres ærbødigste
Thorleif Gudm. Repp

Archival Reference
m11 1826, nr. 50
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen and Iceland
Persons
Kamma Rahbek
Last updated 03.09.2013 Print