28.7.1826

Sender

Thorleif Repp

Sender’s Location

Edinburgh

Information on sender

Lukket med voks eller lignende.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T.I / Herr Etatsraad Thorvaldson / R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c. / Rom
Tilskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldson R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Edinburgh Advocates Library Julii 28. 1826

Højstærede Herr Etatsraad!

Omtrent for 6 Aar siden blev jeg som Landsmand (en Islandsk Student) beæret med Deres Bekjendtskab i Fru Professorinde Rahbeks Hus. Den Venlighed De vidste mig hver gang jeg tog mig den Frihed at besøge Dem paa CharlottenborgII vil bestandig opbevares i min Taknemmelige Erindring. –

Overbringeren af dette Brev Mr. Smith er en Britte af god Familie, dette anbefaler ham tilstrækkelig til Verden i Almindelighed – Men han er desuden en Ung Kunstner af betydeligt Talent – dette haaber jeg vil anbefale ham til Dem.

Enhver Kunstner som reiser til Rom føler naturligvis hvor ufuldstændige hans Adresser vilde være naar der ikke forefandtes en til Dem. Som en Landsmand De har i Kjøbenhavn begegnet med særdeles megen Godhed troede jeg at jeg turde medgive ham den nærværende, og hvis det nogensinde skulde staa i min Magt paa mit nærværende Opholdsted at tjene Dem eller Deres Venner skulde det særdeles glæde mig. Jeg forbliver den ringeste iblandt Deres mange Beundrere og som Islænder stolt af at kunde kalde mig Deres Landsmand.

Deres ærbødigste
Thorleif Gudm. Repp

Archival Reference

m11 1826, nr. 50

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Last updated 03.09.2013