Back to R

Kamma Rahbek

Denne biografi er under udarbejdelse.

Rahbek modtog på et tidspunkt før Thorvaldsens afrejse til Italien 30.8.1796 tegneundervisning af billedhuggeren.

Hun var gift med litteraten Knud Lyne Rahbek, og de boede sammen i det kendte guldalderhjem Bakkehuset på Frederiksberg.
Hun var søster til Oehlenschlägers kone Christiane, Stephan Heger og Carl Heger, som alle var Thorvaldsens bekendte.

Last updated 15.02.2023

Kamma Rahbek

Karen Margrethe Rahbek, née Heger 1775-1829 Danish Kulturpersonlighed
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in1 Doc.