The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Knud Lyne Rahbek

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsen kendte Knud Lyne Rahbek fra teaterforeningen Borups Selskab i København i sine unge år.
Ligesom mange andre af Thorvaldsens ungdomsvenner var Rahbek også medlem af den litterære klub Norske Selskab i København, jf. Bliksrud, op. cit.

I den danske digter Peder Horrebow Hastes stambog, N292, der befinder sig på Thorvaldsens Museum, findes en hilsen fra Rahbek.

Rahbek var litterat og universitetsprofessor i æstetik. Gift med Kamma Rahbek.

Portrættet til højre er et udsnit af en pastel udført af Christian Horneman. Den ejes af Studenterforeningen, men er deponeret på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

References

  • Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Oslo 1999, p. 290.

Last updated 15.10.2014

Christian Horneman: Rahbek, Knud Lyne

Knud Lyne Rahbek

1760-1830 Danish Author
To Thorvaldsen2 Doc.

To and from others2 Doc.
Mentioned in8 Doc.