28.7.1826

Afsender

Thorleif Repp

Afsendersted

Edinburgh

Afsenderinfo

Lukket med voks eller lignende.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T.I / Herr Etatsraad Thorvaldson / R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c. / Rom
Tilskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldson R[idder af]. D[anne]b[rog]. &c. &c. &c.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Edinburgh Advocates Library Julii 28. 1826

Højstærede Herr Etatsraad!

Omtrent for 6 Aar siden blev jeg som Landsmand (en Islandsk Student) beæret med Deres Bekjendtskab i Fru Professorinde Rahbeks Hus. Den Venlighed De vidste mig hver gang jeg tog mig den Frihed at besøge Dem paa CharlottenborgII vil bestandig opbevares i min Taknemmelige Erindring. –

Overbringeren af dette Brev Mr. Smith er en Britte af god Familie, dette anbefaler ham tilstrækkelig til Verden i Almindelighed – Men han er desuden en Ung Kunstner af betydeligt Talent – dette haaber jeg vil anbefale ham til Dem.

Enhver Kunstner som reiser til Rom føler naturligvis hvor ufuldstændige hans Adresser vilde være naar der ikke forefandtes en til Dem. Som en Landsmand De har i Kjøbenhavn begegnet med særdeles megen Godhed troede jeg at jeg turde medgive ham den nærværende, og hvis det nogensinde skulde staa i min Magt paa mit nærværende Opholdsted at tjene Dem eller Deres Venner skulde det særdeles glæde mig. Jeg forbliver den ringeste iblandt Deres mange Beundrere og som Islænder stolt af at kunde kalde mig Deres Landsmand.

Deres ærbødigste
Thorleif Gudm. Repp

Arkivplacering

m11 1826, nr. 50

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 03.09.2013