Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6587 af 10246
Afsender Dato Modtager
Josias Feddersen [+]

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

14.12.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad, Deputeret / i det Kongl Rentekammer – og for / Finantserne, Collin, Ridder / af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Khavn= d: 14dn= Februar 1834.

Den mig i ærede Skrivelse af Gaars Dato gjorte Meddelelse angaaende Efterretningen fra Student Andersen i Rom, om Thorvaldsen, har jeg, efter Deres høivelbaarnheds Anmodning, allerunderdanigst forebragt Hans Majestæt. Allerhøistsamme yttrede sin Glæde over at Forsynet har afvendt den Ulykke fra vores hæderværdige Landsmend, som ved et virkeligt Fald kunde have ramt ham.
Ved herom at underrette Deres Høivelbaarnhed, tilader jeg mig tillige at meddele: at HsMajestæt har overdraget Præces for Academiet for de Skiønne Kunster at lade paasee, at de for Etatsraad Thorvaldsen bestemte Leiligheder paa Charlottenborg ryddeliggiøres og istandsættes snarest mueligt.

Med den meestubegrændsede Høiagtelse

Deres Høivelbaarnheds
ærbødigste Tjener
J. Feddersen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 9
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 03.09.2013 Print