14.12.1834

Afsender

Josias Feddersen

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad, Deputeret / i det Kongl Rentekammer – og for / Finantserne, Collin, Ridder / af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Khavn= d: 14dn= Februar 1834.

Den mig i ærede Skrivelse af Gaars Dato gjorte Meddelelse angaaende Efterretningen fra Student Andersen i Rom, om Thorvaldsen, har jeg, efter Deres høivelbaarnheds Anmodning, allerunderdanigst forebragt Hans Majestæt. Allerhøistsamme yttrede sin Glæde over at Forsynet har afvendt den Ulykke fra vores hæderværdige Landsmend, som ved et virkeligt Fald kunde have ramt ham.
Ved herom at underrette Deres Høivelbaarnhed, tilader jeg mig tillige at meddele: at HsMajestæt har overdraget Præces for Academiet for de Skiønne Kunster at lade paasee, at de for Etatsraad Thorvaldsen bestemte LeilighederI paa Charlottenborg ryddeliggiøres og istandsættes snarest mueligt.

Med den meestubegrændsede Høiagtelse

Deres Høivelbaarnheds
ærbødigste Tjener
J. Feddersen

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 9

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 03.09.2013