The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6587 of 10246
Sender Date Recipient
Josias Feddersen [+]

Information on sender

Rødt laksegl.

14.12.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad, Deputeret / i det Kongl Rentekammer – og for / Finantserne, Collin, Ridder / af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Khavn= d: 14dn= Februar 1834.

Den mig i ærede Skrivelse af Gaars Dato gjorte Meddelelse angaaende Efterretningen fra Student Andersen i Rom, om Thorvaldsen, har jeg, efter Deres høivelbaarnheds Anmodning, allerunderdanigst forebragt Hans Majestæt. Allerhøistsamme yttrede sin Glæde over at Forsynet har afvendt den Ulykke fra vores hæderværdige Landsmend, som ved et virkeligt Fald kunde have ramt ham.
Ved herom at underrette Deres Høivelbaarnhed, tilader jeg mig tillige at meddele: at HsMajestæt har overdraget Præces for Academiet for de Skiønne Kunster at lade paasee, at de for Etatsraad Thorvaldsen bestemte Leiligheder paa Charlottenborg ryddeliggiøres og istandsættes snarest mueligt.

Med den meestubegrændsede Høiagtelse

Deres Høivelbaarnheds
ærbødigste Tjener
J. Feddersen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 9
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.09.2013 Print