Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1649 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

20.2.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Det er bestandig min Hensigt at komme til 31 Marts til Kiøbenhavn, med det skulde giøre mig ondt at savne Dem der, om end deres Nærværelse var mindre uundværlig end naar jeg udeblev – Jeg forudseer imidlertid at De vist ikke kommer af sted. Jeg faaer da ikke Deres Formening om Graabrødre Kirken, hvilken Sag jeg har ladet hvile i Forventning af Deres muelige Ankomst. De ville sige mig bestemt om De kommer eller ikke, thi jeg maae afgiøre denne Ting, eller maaske De kunde sende mig en paalidelig Conducteur herover til Eftersynet, hans Rejse med Ageposten frem og tilbage og hans Diætpenge 2 rgbdr S.V. om Dagen vilde jeg i saafald afholde –
Forestillingen til Rentekammeret lykkes vist ikke – saafremt De ej kan vinde Vedkommende for Sagen.
Udstillingen vil give Penge til Kiøkken Indretningen for Hornemann og til Attelieret for Møller, begge Deele burde synes mig paabegyndes.
Maaske nogen Kongl Understøttelse til hiint Arbejde med Hensyn til Fritsch kan udvirkes ved min Nærværelse i Kiøbenhavn. –
Gid Müllers Enke maatte døe inden Michaeli Flyttetid, da Hornemann skal ind i Værelserne og hun absolut maae ud.
De underretter mig vel nærmere om hvad kan forefalde af Interesse ved Academiet De veed at min Interesse for samme er den mest levende, ligesom mit Venskab og min Højagtelse for dets Directeur er ligesaa fortient som ubegrændset


Odense d. 20 Febr 1817
velvilligst
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 50
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets boliger · Kunstakademiets udstillinger
Personer
C.D. Fritzsch · Christian Horneman
Sidst opdateret 23.01.2014 Print