Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9807 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik Christian Georg Muxoll [+]

Afsendersted

Fregatten Gefion

23.11.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Listerne er udarbejdet over tre dage, fra 21.11.1844 til 23.11.1844, dateringen fremgår af de enkelte afsnit.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Fortegnelse
over de Kasser som ere i den aabne Pram hvilke ere afsendt fra Fregatten Kl 1½ EM til Museet. –

  No 1.
7.
12.
14.
15.
16.
18
19
29
30.
31.
32.
No 40.
43.
52.
57.
58.
73.
79.
80.
84.
97.
  Marmorblokke HB   2.
  –   3.
  –   4.
  Fregatten Gefion d: 22de November 1844 –

F.G. Muxoll

[På den anden led i venstre margen er skrevet:]
Fremlagt d 16 April 1845 i Cftd Thorvaldsens Bo / GBrock


Fortegnelse
over de Kasser som ere i Lægteren, og afsendte til Museet
idag d. 21” Novbr 1844.

No 8. Basrelief i Gips, Jupiter & Diana etc.
– 10. – ,, – ,, – ,, – Christus übergiebt Petrus die Schlüßel. etc
– 27. Portraitstatue der Königinn v Dännmark. [sic]
– 41. 5 [tegn for stk.] Basrelief, Alexandertoget – etc
– 44 2 [tegn for stk.]
– 47. 7 [tegn for stk.]
– 49
– 50 } 4re store Basrelief
– 55 – Apostel.
– 59 8 [tegn for stk.] af Alexandertoget
– 63 4 [tegn for stk.] Basrelief – – – etc
– 64 – Apostel Jacobus.
– 65 – Johannes etc
– 66 4 [tegn for stk.] af Alexandertoget etc
– 67 – Lord Byron etc
– 69. Apostel Mathæus
– 70 3 [tegn for stk.] Basrelief, Alexandertoget
– 71 Apostel Paulus.
– 72 – ,, – Bartholomæus.
– 75 – ,, – Thomas.
– 77 – Hoved etc. af den store Hest, Poniatofsky. –
– 81 – ,, – ,, – ,, – – ,, –
– 86 Hoved og Overkroppen af Copernicus.
– 88 Vulcan etc.
– 90 Hoved og Bryst af Pius VII.
– 93 En Mappe tilhørende Brønsted
2 Kasser som vare sværtede.
3 [tegn for stk.] Marmorblokke [tegn for stk.] HB 1, – 5, 6. –

Fregatten Gefion d 21” Novbr 1844.

F.G.Muxoll

[På den anden led i venstre margen er skrevet:]
Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo 16 April 1845 / GBrock


Fortegnelse
over de Kasser som ere i den aabne Pram, og afsendte
til Musæet den 21” Novbr.

No 3. Malerie af Williams etc etc
    17. Statue etc
    76. – ,, – der Pabst etc.
    78 – ,, – ,, – etc
    82 Bagdelen af den store Hest etc
    83 den lille Hest etc
  120 Underdelen til de 3 Gratier etc.

Fregatten Gefion d 21” Novbr 1844

FGMuxoll


Fortegnelse
over de Kasser som ere i den aabne Pram, og afsendte til
Musæet den 22” Novbr. –

  No 2.
4.
5.
6.
9.
20.
21.
22.
24.
No 34.
51.
53.
54.
60.
62.
89.
94.
101.


  Fregatten Gefion den 22de November 1844. –

FGMuxoll


Fortegnelse
over de Kasser som ere afsendte med en aaben Pram til Museet Kl 9½ F:M:

  No 11.
13.
23.
25.
26.
28.
33.
35.
No 39.
42.
45.
46.
85.
96.
99.


  Fregatten Gefion den 23de November 1844.

F.GMuxoll


Til Charlottenborg er idag afsendt en Pram med følgende Kasser og Marmorblokke. –

  No 37.
48.
56.
61.
68.
74.
87.
91.
92
95
98.
100.
102
103
104.
105
106
107
108.
109
110
111.
112.
No 113.
114.
115
116.
117.
118.
119.
122
123
124.
125.
126.
127.
128
129
130
131.
132.
133.
134.
135
136.
121.
  11 [tegn for stk.] Marmorblokke. –


Fregatten Gefion den 23de November 1844.

F.GMuxoll

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 65
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig
Værker
Sidst opdateret 27.05.2016 Print