Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6134 af 10318
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er forsynet med et stort, rødt laksegl med Frederik 6.s kronede monogram, omkrandset af teksten: “Sigil rg acad: pictor sculpt architechtorumque”. Brevet er blevet stemplet og påskrevet adskillige gange på vej gennem Europa. Det er stemplet “T.T. Hamburg 9. Apr: 33”, “Danemarck par Hambourg” samt “22APRIL”, ydermere er det forsynet med flere svært tydbare tal og bogstaver af forskellig proveniens.

4.4.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: “Høivelbaarne / Herr Etatsraad B. Thorvaldsen, C. af D. pp.
Udskrift: “Al / Sigr Consigliere di Stato Cvle Alb. Thorwaldsen / Scultore celeberrimo / Roma”

Resumé

Thorvaldsen er enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet i København. Frederik 6. har godkendt valget. Under Thorvaldsens fraværelse vikarierer skiftende ansvarshavende professorer. Thorvaldsen bedes meddele, hvornår han rejser fra Rom, således at hans professorbolig på Charlottenborg kan blive indrettet tids nok.

Se original

Ved den almindelige, høist glædelige, Forventning om Deres forestaaende Besøg i Danmark har det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster, som i en Række af Aar har føelt sig hædret ved at kunne tælle Deres Navn iblandt dets Professorers, i Forsamlingen d. 28 Marts d.A. eenstemmigen valgt Dem til Directeur for den Kunstskole, hvorfra De selv er udgaaet og for hvilken De, saavel ved Forbilledet af Deres udødelige Værker, som ved Deres vidtudbredte Kunstneranseelse, har, skjøndt fraværende, virket saa meget.

Ligesom dette Valg hos den offentlige Mening har vundet levende Bifald, saaledes har det ogsaa, under 31 Marts d.A. nydt Hans Majestæts allerhøieste Approbation, og Akademiet forventer, at det hos Dem selv maa møde de Følelser, som Man ved denne Leilighed har ønsket at fremkalde.

Ved at tilmelde Dem dette, undlader Akademiet ikke, tillige at underrette Dem om, at Directoratet, i Overeensstemmelse med Akademiets Fundats, i Deres Fraværelse vicarieres af den maanedhavende Professor, ligesom Man ikke heller undlader at yttre, at Akademiet med Hensyn til Indretningen af Deres Bolig og Attelier, ønskede sig underrettet saavel om Bestemmelsen for Deres Afreise fra Rom, som om hvad De forøvrigt desangaaende maatte have at erindre.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 4 April 1833.

Christian Frederik

    Frederik Carl Christian   Frederik Ferdinand    
    Hauch Stemann AW Moltke    
CF Hansen CW Eckersberg JL Lund HE Freund Hetsch
  Klingberg       /Thiele
Arkivplacering
m29 II, nr. 55
Thiele
Omtalt i Thiele III, p. 480.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Kunstakademiet, Thorvaldsen som direktør · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorat · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Thorvaldsens bopæle
Personer
Christian 8. · C.W. Eckersberg · Arveprins Ferdinand · Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · G.F. Hetsch · Henrich Mathias Wilhelm Klingberg · J.L. Lund · Adam Wilhelm Moltke · Just Mathias Thiele
Sidst opdateret 22.03.2017 Print