Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9965 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med rødt laksegl.

14.2.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til DHrr Executores test. i afg. Conferents- / raad Thorvaldsens Bo.
Tilskrift: Til DHrrr Executores test. i afgangne / Conferentsraad Thorvaldsens Boe.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da Akademiets Høie Præses har forøget den af Professor Hetsch for nærværende Tid beboede Leilighed paa Charlottenborg med det ene af de Localer, som af afdøde Conferentsraad Thorvaldsen benyttedes til Attelier, skulde man herved tjenstligst henvende sig til DHrer Executores testamenti i Thorvaldsens Boe med Forespørgsel om, til hvilken Tid bemeldte Locale, det inderste af de tvende, hvori foretages Marmorarbeide for Thorvaldsens Musæum, formenes at kunne overdrages Hr Professor Hetsch til Afbenyttelse.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster den 14 Februar 1846.

Koch

/Thiele

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 269
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
G.F. Hetsch · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 03.09.2013 Print