Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9966 af 10246
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Afsendersted

København

20.2.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til det Kongl. Akademie for de skiønne Kunster.
Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Saa gierne Undertegnede vilde foranstalte de Museet tilhørende Sager, der endnu staar i de forrige Thorvaldsenske Ateliers, forflyttede paa det for dem bestemte Sted; saa har det, hvilket er det Kongl. Akademie bekiendt, hidtil ikke været muligt fordi Museet ikke er færdigt til at kunne modtage dem, og nogen deelviis Flytning deraf ønskede man at undgaae, saalænge vor Collega Med-Executor Professor Bissen, er fraværende, forsaavidt derimod Spørgsmaalet er om, at flytte det Skillerum, som allerede fndes i det Locale, som [xxxx] indrømmet hvilket Professor Hetsch for Fremtiden skal afbenytte, saalangt ind i samme, at han erholder Disposition over den Deel deraf, som svarer til det Fag Vindues-Fag, der er hans Beboelsesleilighed nærmest, da har man aldeles intet imod, at dette strax iværksættes, og man har derfor paalagt Billedhugger Scholl, at besørge de paa denne Plads staaende Kunstsagers bortflyttede.

Dette meldes tienstlig, i Anl. af det Kgl. Akademi beh. Skr. af 14 d.M.

Kiøbenh. d. 20. Febr 1846

Som executores af [Conf] Thorvalds Testmt:
C. [Sch]. K.


[med blyant på bagsiden:]
De 900r i Banken
for Rosenvinges Obligation
[xxx] [Bang] 300
[xxxxxx] [Murermester]
Mortensens A[xxxxxx].
B[xxxxxxxx] [xxxxxxxxx]
Cigarer

Foreløbig til Gjennemlæsning

Generel kommentar

Brevet er konciperet af Jonas Collin.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 269,2
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 28.06.2016 Print