Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9967 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.M. Winther [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.

22.2.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: ST. / Hr Conferentraad Collin, Stor- / kors af Dannebroge Dbr. m.m.
Tilskrift: [ST] / Hr Conferentsraad Collin. Sk af D. m.m.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Concepten til det sidste Brev til Fru Stampe har jeg ikke modtaget tilbage, men Begyndelsen indeholdt [endvidere] en Protest imod hendes Paastand om at hendes Eiendomsret til Statuen var anerkjendt i videste Omfang, idet man, efter det trufne Arrangement erklærede det overflødigt at undersøge Spørgsmaalet om Eiendomsretten. Maaskee er Concepten standset hos Prof Schouw, der rimeligvis har villet see de øvrige Executorers Bemærkninger ved samme. Dersom denne Concept, som jeg ikke mindes at have reenskrevet, ikke skulde findes, vil det vistnok være nødvendigt at tilskrive Fruen igjen, hvortil jeg da skal opsætte en ny Concept, som da vel maatte circulere snarest muligt.

Kjøbenhavn den 22de Feb. 1846.

Ærbødigst
[C.W.] Winther.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303l
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 17.06.2011 Print