The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9967 of 10246
Sender Date Recipient
C.M. Winther [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

22.2.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: ST. / Hr Conferentraad Collin, Stor- / kors af Dannebroge Dbr. m.m.
Tilskrift: [ST] / Hr Conferentsraad Collin. Sk af D. m.m.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Concepten til det sidste Brev til Fru Stampe har jeg ikke modtaget tilbage, men Begyndelsen indeholdt [endvidere] en Protest imod hendes Paastand om at hendes Eiendomsret til Statuen var anerkjendt i videste Omfang, idet man, efter det trufne Arrangement erklærede det overflødigt at undersøge Spørgsmaalet om Eiendomsretten. Maaskee er Concepten standset hos Prof Schouw, der rimeligvis har villet see de øvrige Executorers Bemærkninger ved samme. Dersom denne Concept, som jeg ikke mindes at have reenskrevet, ikke skulde findes, vil det vistnok være nødvendigt at tilskrive Fruen igjen, hvortil jeg da skal opsætte en ny Concept, som da vel maatte circulere snarest muligt.

Kjøbenhavn den 22de Feb. 1846.

Ærbødigst
[C.W.] Winther.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303l
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 17.06.2011 Print