The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9965 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet med rødt laksegl.

14.2.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til DHrr Executores test. i afg. Conferents- / raad Thorvaldsens Bo.
Tilskrift: Til DHrrr Executores test. i afgangne / Conferentsraad Thorvaldsens Boe.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da Akademiets Høie Præses har forøget den af Professor Hetsch for nærværende Tid beboede Leilighed paa Charlottenborg med det ene af de Localer, som af afdøde Conferentsraad Thorvaldsen benyttedes til Attelier, skulde man herved tjenstligst henvende sig til DHrer Executores testamenti i Thorvaldsens Boe med Forespørgsel om, til hvilken Tid bemeldte Locale, det inderste af de tvende, hvori foretages Marmorarbeide for Thorvaldsens Musæum, formenes at kunne overdrages Hr Professor Hetsch til Afbenyttelse.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster den 14 Februar 1846.

Koch

/Thiele

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 269
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
G.F. Hetsch · Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.09.2013 Print