14.2.1846

Sender

Kunstakademiet, København

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet med rødt laksegl.

Recipient

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til DHrr Executores test. i afg. Conferents- / raad Thorvaldsens Bo.
Tilskrift: Til DHrrr Executores test. i afgangne / Conferentsraad Thorvaldsens Boe.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Da Akademiets Høie Præses har forøget den af Professor Hetsch for nærværende Tid beboede Leilighed paa Charlottenborg med det ene af de Localer, som af afdøde Conferentsraad Thorvaldsen benyttedes til AttelierI, skulde man herved tjenstligst henvende sig til DHrer Executores testamenti i Thorvaldsens Boe med Forespørgsel om, til hvilken Tid bemeldte Locale, det inderste af de tvende, hvori foretages Marmorarbeide for Thorvaldsens Musæum, formenes at kunne overdrages Hr Professor Hetsch til Afbenyttelse.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster den 14 Februar 1846.

Koch

/Thiele

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 269

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Last updated 03.09.2013