Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5101 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

På brevets bagside ses to gennemslag fra et stempel, formentlig et poststempel: 25 MA[RTS]. Der ses også fire runde aftryk, der kunne stamme fra prins Christian Frederiks segl. Brevet har været foldet sammen to gange og har tydeligvis været anbragt indeni et andet stykke papir, hvorpå adressen har stået. Aftrykkene er lavet, mens brevet har været foldet sammen, og det er således kun eet poststempel og eet laksegl, der har lavet de i alt seks aftryk. Thorvaldsen forlod München igen den 14. marts, så hvis poststemplet skal læses bogstaveligt som gældende dette brev, har Thorvaldsen ikke nået at modtage brevet under besøget i München, og det må i stedet være blevet eftersendt.

6.3.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

München eller Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d 6 Marts
1830

H. Etatsraad Thorvaldsen! Ikke kan jeg vide Dem i München saa meget nærmere Fædrenelandet uden at ønske at det maatte være Dem mueligt endnu at fortsætte Rejsen for paa nye at glæde Deres Venner og Beundrere i Danmark med Deres Nærværelse. Den halve Vej er tilbagelagt og i en god Aarstid rejses let; hvor gierne overlader jeg mig ikke derfor til Tanken at det maatte være Dem mueligt at komme hid; for Vaaning og Attelier skulde jeg isaafald, sørge; en dobbelt hiertelig Modtagelse kan De vente blandt Landsmænd og alle, fra Kongen til den jevneste Borger, vil glæde sig ved at giensee vor saa kiere Landsmand, Aarhundredets største Kunstner.
Er det Dem mueligt saa und os denne store Glæde og underret mig, som snarest, om hvad De har besluttet. – Min Gemalinde hilser Dem forbindtligst og hun foreener sine Bønner med mine for at bevæge Dem til at vende Deres Vandringsstav mod Norden, hvor man, Gud være lovet, lever fredeligen og godt.

Finder De Lejlighed dertil da gienkald mig, om jeg maae bede, i Kongen af Bayerns Erindring. Han vil ret have glædet sig til at see Dem i München.

Jeg henlever, med udmærket Højagtelse, H. Etatsraad Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste

Christian Frederik

Min Søn lader Dem meget
hilse og bede jo at komme
at besøge ham.

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering
m15 1830, nr. 37
Thiele
Thiele III, p. 408.
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838)
Personer
Frederik 7.
Sidst opdateret 10.01.2020 Print