Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1641 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

23.1.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Efter befindende Omstændigheder troer jeg det rigtigst at Kiøkkenet for Hornemanns Bolig indrettes ligesom og Skillerumsvæggen for Enden af Gangen ind til Hornemanns Vaaning, de øvrige indvortes Indretninger ved Værelserne overlades til ham selv paa egen Bekostning at lade udføre.—
Fritsch kan da til Flyttetiden tage de øvrige nuværende forreste Lejligheder med Kiøkken i Beboelse, hvorover jeg dog nærmere skal meddele Academiet det fornødne, naar jeg af Dem underrettes om at der formedelst Bekostningerne, hvilke nok ej blive betydelige, ingen Udsættelse fornødiges.
Skulde De Hrr Hornemann og Fritsch ellers midlertidigen enes om at benytte Værelse uden Forandring, med fælles Kiøkken, da har jeg, som De veed, intet derimod at erindre
Det vilde sikkert være en stor Opmuntring for Petersen paa Fredensborg om Academiets Tilfredshed med hans første radeerte Arbejde tilkiendegaves ham. Indretningen af Müllers Attelier lader De Dem altsaa være angelegen, at samme kunde være færdig til Thorvaldsens forventede Ankomst i Sommer og dernæst afbenyttes af Müller
Jeg lever i det behagelige Haab at see Dem her om faae Uger, jo før De rejser jo snarere kan De ventes tilbage, og til 31 Marts ønskede jeg meget at see Dem i Academiet, det kan De nok troe


Odense d. 23 Jan 1817
Velvilligst
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 48a
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets boliger · Thorvaldsens bopæle
Personer
C.D. Fritzsch · Christian Horneman · J.P. Møller · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 23.01.2014 Print