Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7996 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København
Bertel Thorvaldsen
[+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Poststempler: Hamburg 22.3.1839 Rom 4.4.1839.

18.3.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

F.C. Krohn [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor Fed. Krohn, Danese pr. recap. Cafe greco a Roma
Tilskrift: Til Hr Medailleur F. Krohn.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Det har været Akademiet særdeles behageligt at modtage Deres Skrivelse af 6te Februar d.A, og Man iler med, til Gensvar paa Deres Forespørgsel hermed at tilkiendegive Dem:
at Man ønsker, at De ville til Akademiets Kunstsamling anskaffe en god Afstøbning af Apollino i Florenz og en do. af Venus de Medecis (den af Dem nævnte bedre, i tre Stykker) og besørge disse Akademiet tilsendt ved Consul Dalgas i Livorno.
Deres Forslag ihenseende til en Afstøbning af den lille Hercules i Villa Albana bifaldes, og ønsker Man denne Afstøbning indpakket og henstillet til Akademiet i mit, Thorvaldsens, Atelier, lige som Man ogsaa takker for og gierne modtager Deres Forslag ihenseende til saadanne Afstøbninger af mindre Gienstande, som De paa Hiemreisen maatte forefinde til billige Priser.
I Forventning om, at denne Skrivelse betimeligt vil kunne komme Dem tilhænde, overdrager Akademiet Dem disse dets Anliggender til Deres bedste Varetægt og Omhue.

Det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster, d. 18 Marts 1839

Thorvaldsen

Generel kommentar

Brevet er konciperet af Just Mathias Thiele.
Brevet er skrevet på vegne af Kunstakademiet og ikke som et privat brev fra Thorvaldsen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2371, 2º.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Just Mathias Thiele
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 31.03.2017 Print