The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7996 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Poststempler: Hamburg 22.3.1839 Rom 4.4.1839.

18.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

F.C. Krohn [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signor Fed. Krohn, Danese pr. recap. Cafe greco a Roma
Tilskrift: Til Hr Medailleur F. Krohn.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Det har været Akademiet særdeles behageligt at modtage Deres Skrivelse af 6te Februar d.A, og Man iler med, til Gensvar paa Deres Forespørgsel hermed at tilkiendegive Dem:
at Man ønsker, at De ville til Akademiets Kunstsamling anskaffe en god Afstøbning af Apollino i Florenz og en do. af Venus de Medecis (den af Dem nævnte bedre, i tre Stykker) og besørge disse Akademiet tilsendt ved Consul Dalgas i Livorno.
Deres Forslag ihenseende til en Afstøbning af den lille Hercules i Villa Albana bifaldes, og ønsker Man denne Afstøbning indpakket og henstillet til Akademiet i mit, Thorvaldsens, Atelier, lige som Man ogsaa takker for og gierne modtager Deres Forslag ihenseende til saadanne Afstøbninger af mindre Gienstande, som De paa Hiemreisen maatte forefinde til billige Priser.
I Forventning om, at denne Skrivelse betimeligt vil kunne komme Dem tilhænde, overdrager Akademiet Dem disse dets Anliggender til Deres bedste Varetægt og Omhue.

Det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster, d. 18 Marts 1839

Thorvaldsen

General Comment

Brevet er konciperet af Just Mathias Thiele.
Brevet er skrevet på vegne af Kunstakademiet og ikke som et privat brev fra Thorvaldsen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2371, 2º.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Just Mathias Thiele
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 31.03.2017 Print