The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7995 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad 17.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Det saakaldede Romer-Selskab (Danske, der have været i Rom) har, som sædvanligt, ogsaa iaar festligholdt d. 8de Marts, den Dag, paa hvilken Thorvaldsen ankom til Rom og som Kunstneren derfor feirer istedetfor sin Fødselsdag. Selskabet, der holdt sin Sammenkomst i det Borupske Selskabs Lokale, var dennegang meget talrigt. Thorvaldsen var blandt de Første, der indfandt sig. Man morede sig med italienske Sange, Musik og Dands. Over Bordet udbragtes under almindelig Jubel Kunstnerfyrstens Skaal i ægte Est Est Est fra Montefiascone (som Prinds Christian i denne Hensigt havde sendt Selskabet) og en Vise af Oehlenschläger blev sungen. Fest-Gildet, hvis hele Bekostning Thorvaldsen uden de Øvriges Vidende havde paataget sig, endte med, at de Tilstedeværende ledsagede Kunstneren til Charlottenborg, og bragte ham til Afskeed et begeistret Hurra.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavns Morgenblad 17.3.
Subjects
Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Last updated 15.05.2015 Print