18.3.1839

Afsender

Kunstakademiet, København, Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Poststempler: Hamburg 22.3.1839 Rom 4.4.1839.

Modtager

F.C. Krohn

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor Fed. Krohn, Danese pr. recap. Cafe greco a Roma
Tilskrift: Til Hr Medailleur F. Krohn.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det har været Akademiet særdeles behageligt at modtage Deres Skrivelse af 6te Februar d.A, og Man iler med, til Gensvar paa Deres Forespørgsel hermed at tilkiendegive Dem:
at Man ønsker, at De ville til Akademiets Kunstsamling anskaffe en god Afstøbning af Apollino i Florenz og en do. af Venus de Medecis (den af Dem nævnte bedre, i tre Stykker) og besørge disse Akademiet tilsendt ved Consul Dalgas i Livorno.
Deres Forslag ihenseende til en Afstøbning af den lille Hercules i Villa Albana bifaldes, og ønsker Man denne Afstøbning indpakket og henstillet til Akademiet i mit, Thorvaldsens, AtelierI, lige som Man ogsaa takker for og gierne modtager Deres Forslag ihenseende til saadanne Afstøbninger af mindre Gienstande, som De paa Hiemreisen maatte forefinde til billige Priser.
I Forventning om, at denne Skrivelse betimeligt vil kunne komme Dem tilhænde, overdrager Akademiet Dem disse dets Anliggender til Deres bedste Varetægt og Omhue.

Det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster, d. 18 Marts 1839

Thorvaldsen

Generel kommentar

Brevet er konciperet af Just Mathias Thiele.
Brevet er skrevet på vegne af Kunstakademiet og ikke som et privat brev fra Thorvaldsen.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Just Mathias Thiele

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2371, 2º.

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 31.03.2017