Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6191 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

14.6.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Konster Copenhague Danemarc par Hambourg
Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Konster.

Resumé

Takker for udnævnelsen til direktør for Kunstakademiet i København. Et lignende embede ved Accademia di S. Luca i Rom har lært ham, hvor vanskeligt det er, og han beder derfor om, at man bærer over med ham. Han tror at kunne tiltræde rejsen til Danmark efter korvetten Galatheas afgang fra Livorno i sommeren 1833 og ønsker ikke, at hans tilstedeværelse i København skaber boligproblemer for hans kunstbrødre.

[Translation]

Af det Kongelige Akademies meget ærede Skrivelse af 4de. April 1833 erfarer jeg at Høisamme i Forsamlingen d: 28de. Marts d:A: har behaget at udnævne mig til Dets Directeur.

I det jeg med den dybeste Anerkjendelse modtager dette ny Beviis paa Akademiets hædrende Opmærksomhed imod mig, føler jeg det nødvendigt i Forveien at udbede mig Overbærelse, da allerede Erfaringen i et lignende Embede her, har lært mig hvormeget jeg trænger til samme.

Med Hensyn til det Høje Akademies Spørgsmaal om Bestemmelsen for min Afreise fra Rom, da troer jeg med Vished at kunde tiltræde samme kort efter Corvettens Afgang fra Livorno med de indskibede Arbeider.

Med megen Taknemmelighed seer jeg Akademiets Omhu for mig i Henseende til Boelig og Attelier, og jeg bemærker kun at jeg nødig ved min Nærværelse hjemme vilde give Anledning til Boeligs-Uleilighed for Nogen af mine andre Konstbrødre. –

Rom d: 14de. Junii 1833. Med dybeste Ærbødighed
  A[l]bert Thorvaldsen
Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1833.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Broderskabsidealer · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiet, Thorvaldsen som direktør · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens bopæle
Sidst opdateret 24.04.2017 Print