No. 6191 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

14.6.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Konster Copenhague Danemarc par Hambourg
Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Konster.

Abstract

Thorvaldsen is grateful for his appointment as director of the Academy of Fine Arts in Copenhagen. A similar post at the Accademia di S. Luca in Rome has taught him how difficult it is, and he therefore asks for indulgence. He thinks that he will be able to begin his journey to Denmark after the departure of the corvette Galathea from Leghorn in the summer of 1833, but he does not want his presence in Copenhagen to cause housing problems for his colleagues.

[Translation]

Af det Kongelige Akademies meget ærede Skrivelse af 4de. April 1833 erfarer jeg at Høisamme i Forsamlingen d: 28de. Marts d:A: har behaget at udnævne mig til Dets Directeur.

I det jeg med den dybeste Anerkjendelse modtager dette ny Beviis paa Akademiets hædrende Opmærksomhed imod mig, føler jeg det nødvendigt i Forveien at udbede mig Overbærelse, da allerede Erfaringen i et lignende Embede her, har lært mig hvormeget jeg trænger til samme.

Med Hensyn til det Høje Akademies Spørgsmaal om Bestemmelsen for min Afreise fra Rom, da troer jeg med Vished at kunde tiltræde samme kort efter Corvettens Afgang fra Livorno med de indskibede Arbeider.

Med megen Taknemmelighed seer jeg Akademiets Omhu for mig i Henseende til Boelig og Attelier, og jeg bemærker kun at jeg nødig ved min Nærværelse hjemme vilde give Anledning til Boeligs-Uleilighed for Nogen af mine andre Konstbrødre. –

Rom d: 14de. Junii 1833. Med dybeste Ærbødighed
  A[l]bert Thorvaldsen
Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1833.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Ideals of Brotherhood · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen as Director · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Residences
Last updated 24.04.2017 Print