Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6153 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

14.6.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Rom, den 14de Juni 1833.

Ved Selskabets ærede Skrivelse af 14de Debr. 1832 erfarer jeg sammes Ønske at optage mig iblandt dets ordentlige Medlemmer.

Idet jeg aflægger Selskabet min Tak for dette hædrende Beviis paa dets Agtelse, bør jeg tillige bevidne samme den levende Interesse jeg føler ved at vide mig indlemmet i et Samfund, der arbeider til et saa ædelt og ægte fædrelandsk Maal, og at det høiligen vil glæde mig, dersom min Stilling tilbyder mig Midler til i nogen Henseende at virke til dets Fremme.

Ærbødigst
Albert Thorvaldsen.

Generel kommentar

Museet er kun i besiddelse af en afskrift af brevet; opsætningen af brevet er derfor foreløbigt et skøn.

Arkivplacering
Nationalmuseet, Oldskriftselskabets Arkiv.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Andre referencer

  • Bendict Grøndal: Breve fra og til C.C. Rafn, København 1869, p. 323.

Sidst opdateret 12.05.2016 Print