Kunstakademiets boliger

Thorvaldsens bolig

Da Thorvaldsen i 1805 blev udnævnt til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København, blev han samtidigt tildelt en fri professorbolig på Charlottenborg. Professorboligen, der lå ud mod daværende Botanisk Have, stod til rådighed for Thorvaldsen i 39 år og fungerede dermed som en stående invitation til at flytte fra Rom og tilbage til Danmark. Kun i forbindelse med hans Danmarksophold i 1819-1820 og efter hjemkomsten i 1838, var Thorvaldsen indlogeret på Charlottenborg.

I denne artikel gives en oversigt over, hvilke andre kunstnere og professorer der boede i Kunstakademiets boliger på Charlottenborg i perioden 1754-1883. De fleste af disse logerende kendte Thorvaldsen ganske godt og holdt løbende Thorvaldsen underrettet om kunstnermiljøet i København.

Metode

Oversigten over Charlottenborgs beboere (jf. kapitel 5), er først og fremmest dannet med udgangspunkt i en grundplan over Charlottenborg, der angiver kakkelovnes placeringer i de forskellige kunstnerboliger og undervisningslokaler. Grundplanen er udateret og dens ophavsmand ukendt, men dens styrke i denne sammenhæng er, at den stedfæster boligerne for ni navngivne personer:

Med dette synkrone “boligsituations-snit” har det været muligt at fastlægge det diakrone forløb, dvs. hvilke kunstnere, der flyttede ind og ud før og efter disse ni – simpelthen fordi visse af Arkivets breve omhandler akademiprofessorernes ind- og udflytninger, samt boligovertagelser efter hverandre.

Grundplanen er publiceret i denne artikel (jf. kapitel 3) med tilladelse fra Danmarks Kunstbibliotek, og den fungerer i øvrigt – her, såvel som i Smidt og Zahle, op. cit. – som en pejling i forhold til at stedsbestemme interiørmalerier fra tiden (jf. kapitel 6).

Anvendte forkortelser

På grundplanen over Charlottenborg er slottets mange rum, boliger og undervisningslokaler tildelt et bogstav eller et nummer. Dette nummersystem er fastholdt i artiklen, og er som følger:

  • Charlottenborgs øverste etage (Ø), med boligerne a, b, c, d, e.
  • Charlottenborgs hovedetage (H), med undervisningslokalerne 1-18.
  • Charlottenborgs stueetage (S), med boligerne f, g, h, i, k.
  • Charlottenborgs kældertage (K) med rummene ad f, g, i, k.
Som vidensressourcer er desuden blandt andet anvendt:

Grundplan over Charlottenborg

Nord (Øc, Ød, Øe) Grundplan over Charlottenborgs øverste etage_, © Danmarks Kunstbibliotek Syd (Øa, Øb)
Fig. 1. Grundplan over Charlottenborgs øverste etage (Ø), med boligerne a-e,
© Danmarks Kunstbibliotek.

Nord Grundplan over Charlottenborgs hovedetage_, © Danmarks Kunstbibliotek Syd
Fig. 2. Grundplan over Charlottenborgs hovedetage (H), med rummene 1-18,
© Danmarks Kunstbibliotek.

Nord (Si, Sk) Grundplan over Charlottenborgs stueetage_, © Danmarks Kunstbibliotek Syd (Sf, Sg)
Fig. 3. Grundplan over Charlottenborgs stueetage (S), med boligerne f-k, © Danmarks Kunstbibliotek. Thorvaldsens professorbolig, markeret med gråt, lå i Sg.

Nord Charlottenborg, stueetage Syd
Fig. 4. Udsnit af Grundplan over Charlottenborgs stueetage, © Danmarks Kunstbibliotek. Sydøstfløjen med Thorvaldsens bolig, værksted og museum (Sg, Sh og del af Si, markeret med gråt) efter udvidelsen 1833.

Nord Grundplan over Charlottenborgs kældertage_, © Danmarks Kunstbibliotek Syd
Fig. 5. Grundplan over Charlottenborgs kældertage (K),
© Danmarks Kunstbibliotek.

Grundplanens datering og mulige ophavsmand

På baggrund af oplysninger om de ni personer, der står opført på grundplanen som værende bosiddende på Charlottenborg, kan grundplanen dateres til mellem 1846 og senest 9.2.1849. Dette fordi:

  • J.L. Jensen og C.A. Jensen begge flyttede ind på Charlottenborg efter 1845.
  • Torkel Baden bor i Øa, og han døde den 9.2.1849.
  • J.L. Lund bor i Sg, de lokaler, der hørte til Thorvaldsens professorbolig i perioden 1805-1844. Boligen var lånt ud til Lund i perioden fra 1820 til antagelig 1838, men efter Thorvaldsens ophold på akademiet (og død den 24.3.1844), fik Lund igen mulighed for at bebo lokalerne. Lund havde adresse på Kunstakademiet i 1850, men ikke i 1845 og ej heller i 1855. Han flyttede derfor antagelig ind i 1846 og ud i 1854, dét år, hvor den danske maler Niels Simonsen flyttede ind i Sg.

Grundplanen er antagelig udført af Christian Hornbech eller G.F. Hetsch, de to arkitekter, der boede på Charlottenborg i bemeldte periode. Det forekommer sandsynligt, at en af de to, der begge i sagens natur havde et grundigt kendskab til stedet, havde fået til opgave at udfærdige en registrant over varmeforsyningen på Charlottenborg.

Hetsch var en meget benyttet arkitekt, der blandt andet samarbejdede med C.F. Hansen omkring opførelsen af Christiansborg. Hornbech ernærede sig hovedsageligt ved istandsættelser og tilsynsarbejde af allerede eksisterende bygninger. Som hofbygmester havde han Charlottenborg under sit embede, og det forekommer derfor overvejende sandsynligt, at Hornbech er ophavsmand til grundplanen, der viser kakkelovnstyper og -placeringer på slottet.

Grundplanen kan altså dateres og tilskrives således:

Christian Hornbech: Grundplan over Charlottenborg, mellem 1846 og 1848,
Danmarks Kunstbibliotek, København.

Personer bosiddende på Charlottenborg 1754-1883

I parentesen angives personens indflytningsår og udflytningsår. Udflytningsåret er sædvanligvis lig med personens dødsår
/ Øa Øb Øc Ød Øe H Sf Sg Sh Si Sk
1754 Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet H C.G. Pilo (antagelig 1754-1772) Jacques-Francois-Joseph Saly (1754-1771) Jacques-Francois-Joseph Saly Si Sk
1755 Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet Nicolas Henri Jardin (1755-1771) C.G. Pilo Jacques-Francois-Joseph Saly Jacques-Francois-Joseph Saly Si Sk
1771 Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet C.F. Harsdorff (1771-1799) C.G. Pilo Jacques-Francois-Joseph Saly Andreas Weidenhaupt (antagelig 1771-1805) Jacques-Francois-Joseph Saly Si Sk
1772 Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet W.A. Müller (1772-1816) W.A. Müller (1772-1816) C.F. Harsdorff C.G. Pilo Andreas Weidenhaupt Sh Si Sk
1779 Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet W.A. Müller W.A. Müller C.F. Harsdorff Sf Andreas Weidenhaupt Botanisk Haves læsesal (1779-1832) Si Sk
1784 Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet W.A. Müller W.A. Müller Jens Juel (antagelig 1784-1802) Sf Andreas Weidenhaupt Botanisk Haves læsesal Si Sk
1802 Ikke Akademiet Ikke Akademiet Ikke Akademiet W.A. Müller W.A. Müller Boye Magens (1802-1811) Sf Andreas Weidenhaupt Botanisk Haves læsesal Si Sk
1803 Øa Øb Øc W.A. Müller W.A. Müller Boye Magens Sf Andreas Weidenhaupt Botanisk Haves læsesal Si C.A. Lorentzen (antagelig 1803 eller 1807-1828)
1805 Øa Øb Øc W.A. Müller W.A. Müller Boye Magens Sf Andreas Weidenhaupt (Bertel Thorvaldsen 1805-1844) Torkel Baden (antagelig 1805-1818) Botanisk Haves læsesal Si C.A. Lorentzen
1811 Øa Øb Øc W.A. Müller W.A. Müller H nedlagt 1811 Sf Torkel Baden Botanisk Haves læsesal Si C.A. Lorentzen
1815 Øa Hans Hansen (1815-1828) Øc W.A. Müller W.A. Müller Sf Torkel Baden Botanisk Haves læsesal Si C.A. Lorentzen
1816 Øa Hans Hansen Øc W.A. Müller W.A. Müller Sf Torkel Baden Botanisk Haves læsesal J.F. Clemens (1816-1831) C.A. Lorentzen
1817 Øa Hans Hansen Øc Christian Horneman (maj 1817-1844) C.D. Fritzsch (maj 1817-1841) Sf Torkel Baden / J.P. Møller (antagelig 1817-1819) Botanisk Haves læsesal J.F. Clemens C.A. Lorentzen
1818 Øa Hans Hansen Øc Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg (1818-1853) Torkel Baden / J.P. Møller Botanisk Haves læsesal J.F. Clemens C.A. Lorentzen
1819 Torkel Baden (antagelig 1819-1849) Hans Hansen Christian Hornbech (mellem 1816 og 1819-1855) Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg J.P. Møller / Bertel Thorvaldsen (1819-1820) Botanisk Haves læsesal J.F. Clemens C.A. Lorentzen
1820 Torkel Baden Hans Hansen Christian Hornbech Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg Bertel Thorvaldsen J.L. Lund (1820-antagelig 1838) Botanisk Haves læsesal J.F. Clemens C.A. Lorentzen
1829 Torkel Baden J.P. Møller (1829-1854) Christian Hornbech Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg J.L. Lund Botanisk Haves læsesal J.F. Clemens Just Mathias Thiele (1829-1874)
1831 Torkel Baden J.P. Møller Christian Hornbech Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg J.L. Lund Botanisk Haves læsesal J.F. Clemens Just Mathias Thiele
1832 Torkel Baden J.P. Møller Christian Hornbech Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg J.L. Lund Botanisk Haves læsesal Si Just Mathias Thiele
1833 Torkel Baden J.P. Møller Christian Hornbech Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg J.L. Lund Thorvaldsens atelier-museum (1833-antagelig 1844) Thorvaldsens atelier-museum / G.F. Hetsch (antagelig 1833-1864) Just Mathias Thiele
1838 Torkel Baden J.P. Møller Christian Hornbech Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg J.L. Lund Bertel Thorvaldsen (1838-1844) Thorvaldsens atelier-museum Thorvaldsens atelier-museum / G.F. Hetsch Just Mathias Thiele
1840 Torkel Baden J.P. Møller Christian Hornbech Christian Horneman C.D. Fritzsch C.W. Eckersberg Bertel Thorvaldsen Thorvaldsens atelier-museum Thorvaldsens atelier-museum / G.F. Hetsch Just Mathias Thiele
1845 Torkel Baden J.P. Møller Christian Hornbech J.L. Jensen (efter 1845-1856) C.A. Jensen (efter 1845-1870 C.W. Eckersberg Sg Sh G.F. Hetsch Just Mathias Thiele
Antagelig 1846-1848 Torkel Baden J.P. Møller Christian Hornbech J.L. Jensen C.A. Jensen - C.W. Eckersberg J.L. Lund (antagelig 1846-antagelig 1854) Attelier tilhørende Akademiet G.F. Hetsch Just Mathias Thiele
1853 Øa J.P. Møller Christian Hornbech J.L. Jensen C.A. Jensen Wilhelm Marstrand (1853-1873) J.L. Lund Sh G.F. Hetsch Just Mathias Thiele
1854 Øa J.P. Møller Christian Hornbech J.L. Jensen C.A. Jensen Wilhelm Marstrand Niels Simonsen (1854-1883) Sh G.F. Hetsch Just Mathias Thiele
1855 Øa Øb Christian Hornbech J.L. Jensen C.A. Jensen Wilhelm Marstrand Niels Simonsen Sh G.F. Hetsch Just Mathias Thiele
1865 Øa Øb Øc Ød C.A. Jensen Wilhelm Marstrand Niels Simonsen Sh Antagelig Troels Lund (1865-1867) Just Mathias Thiele
1867 Øa Øb Øc Ød C.A. Jensen Wilhelm Marstrand Niels Simonsen Sh Antagelig F.C. Kiærskou (1867-antagelig 1883) Just Mathias Thiele
1873 Øa Øb Øc Ød Øe Frederik Vermehren (1873-1901) Niels Simonsen Sh F.C. Kiærskou Just Mathias Thiele
Efter 1883 Undervisning (1910erne) Undervisning (1910erne) Undervisning (1910erne) Undervisning (1910erne) Undervisning (1910erne) Undervisning (1960erne) Hans J. Holm (1883-1908) Julius Schultz (1908-1924) Undervisning (1924) Portikken genskabes (1880erne) Undervisning (1883) Undervisning (1960erne)

Andre personer på Charlottenborg, hvor boligen endnu er uidentificeret:

Interiører fra Charlottenborg

H 1 Antiksalen

Ditlev Martens, Antiksalen på Charlottenborg, 1821, i 2005 i Thomas le Claire kunsthandel, Hamburg
Ditlev Martens: Antiksalen på Charlottenborg, 1821, ukendt opholdssted.

Antiksalen på Charlottenborg
Ditlev Martens, Antiksalen på Charlottenborg, 1824, B259.

Knud Baade, Fra Kunstakademiet i København, 1827-1828, Natjonalmuseet, Oslo, inv.nr. NG.M.01589
Knud Baade, Fra Kunstakademiet i København, 1827-1828, Natjonalmuseet, Oslo, inv.nr. NG.M.01589.

Peter Henrik Gemzøe: Antiksalen 1835, ukendt opholdssted
P.H. Gemzøe: Antiksalen, 1835, påskrevet “Partie af Figursalen paa Charlottenborg” og signeret “P.H. Gemzøe, 1835”, ukendt opholdssted.

Peter Herman Rasmussen, Antiksalen på Charlottenborg, 1837, privateje
Peter Herman Rasmussen, Antiksalen på Charlottenborg, 1837, privateje.

C.C. Peters: Bertel Thorvaldsen på Charlottenborgs balkon, 1838, ukendt opholdssted
Christian Carl Peters: Bertel Thorvaldsen på Charlottenborgs balkon, 1838. Påskrevet “Ankomst Professor Thorvaldsens Ankomst 1838”, ukendt opholdssted.

Julius Exner, Fra Kunstakademiets figursal, 1843, Statens Museum for Kunst
Julius Exner, Fra Kunstakademiets figursal, 1843,
Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS3110.

H Søndre kabinet og mellemgang

Ubekendt kunstner, Antiksalens søndre hjørnekabinet med Venus fra Milo, 1840?, privateje
Ubekendt kunstner, Antiksalens søndre kabinet med Venus fra Milo, 1840?, privateje.

Adam Müller: Parti af Antiksalen på Charlottenborg, 1830
Adam Müller, Parti af Antiksalen på Charlottenborg, 1830

Christen Købke: Parti af afstøbningssamlingen på Charlottenborg, 1830
Christen Købke, Parti af afstøbningssamlingen på Charlottenborg, 1830,
Den Hirschsprungske Samling.

H 4 antagelig

Wilhelm Bendz, Modelskolen på Kunstakademiet, 1826, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS54
Wilhelm Bendz, Modelskolen på Kunstakademiet, 1826,
Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS54.

H 9, Kuppelsalen

C.W. Eckersberg, Udsigt fra Kuppelsalen på Charlottenborg over botanisk have, 1845, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KKS4742
C.W. Eckersberg, Udsigt fra Kuppelsalen på Charlottenborg over botanisk have, 1845, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KKS4742.

H 17

En malerstue på Charlottenborg
Ferdinand Richardt, En malerstue på Charlottenborg, ca. 1839, B284.

H 18 Nordre kabinet og mellemgang

Ubekendt, Ung mand tegner blandt Thorvaldsens kunstværker på Kunstakademiet, efter 1829, privateje
Ukendt kunstner, Ung mand tegner blandt Thorvaldsens kunstværker på Kunstakademiet, efter 1829, privateje.

Ukendt kunstner, Ung mand tegner efter levende model blandt Thorvaldsens kunstværker på Kunstakademiet, efter 1825, foto Bruun Rasmussen
Ukendt kunstner, Ung mand tegner efter levende model blandt Thorvaldsens kunstværker på Kunstakademiet, efter 1825, ukendt opholdssted.

Sf

C.W. Eckersberg: Interiør fra kunstnerens bolig på Charlottenborg. Ukendt ejer, foto Bruun Rasmussen
C.W. Eckersberg: Interiør fra kunstnerens bolig på Charlottenborg.
Dørstykket i det andet rum er Thorvaldsens relief A Genio Lumen, jf. A517.

Sg


Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg
Ferdinand Richardt, Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg, 1840, B285.

Sh

J.V. Gertner, Thorvaldsens atelier på Charlottenborg, 1836, Statens Museum for Kunst
J.V. Gertner, Thorvaldsens atelier på Charlottenborg, 1836,
Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS296.


Peter Julius Larsen, Interiør fra Kunstakademiet i København med værker af Thorvaldsen, 1837
Peter Julius Larsen, Interiør fra Kunstakademiet i København med værker af Thorvaldsen, 1837, B452. Sh set fra Si.

Sk

Martinus Rørbye: C.A. Lorentzen i sit atelier, før 1828
Martinus Rørbye: C.A. Lorentzen i sit atelier, før 1828.

Eksteriører fra Charlottenborg

Østfløjen


Antagelig Ferdinand Richardt, Botanisk Have med Thorvaldsen, omkring 1840, privateje.
Antagelig Ferdinand Richardt, Botanisk Have med Thorvaldsen, omkring 1840, privateje.

Sydfløjen


F. Sødring, Baggård på Charlottenborg, 1828, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS7442.
F. Sødring, Baggård på Charlottenborg, 1828, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS7442.

Nordfløjen

C.W. Eckersberg, Idealprospekt af Charlottenborg og Botanisk Haves gartnerbolig, set fra Nyhavns nordside, 1845, SMK
C.W. Eckersberg, Idealprospekt af Charlottenborg og Botanisk Haves gartnerbolig, set fra Nyhavns nordside, 1845, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KKS7918.

Referencer

  • Anneli Fuchs og Emma Salling (red.): Kunstakademiet, 1754-2004, Bind III, 2004.
  • Claus M. Smidt: ‘Et blad af Charlottenborgs bygningshistorie’, in: Pontus Kjerrman, Bjørn Nørgaard, Jan Zahle, Jens Bertelsen (red.): Spejlinger i gips, København 2004.
  • Jan Zahle: ‘Antiksalen, Figursalen, Museet’, in: Pontus Kjerrman, Bjørn Nørgaard, Jan Zahle, Jens Bertelsen (red.): Spejlinger i gips, København 2004.

Sidst opdateret 29.06.2019