Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5796 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

30.3.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr Professor Thiele! Jeg tilstiller Dem herved den mig allerede meddeelte Kongelige Resolution paa Academiets af mig indstilte Begiering om allernaadigst Tilladelse til Transactionen om den Botaniske Haves Læsesal[.] Saavidt jeg erindrer er der intet passende Sted i Beretningen hvor denne forestaaende Udvidelse af Academiets Skoler kan omtales, hvilket ellers iøvrigt overlades til Dem at giøre Brug af.

Universitæts Directionen maae nu tilskrives og Cancelliet ligeledes om den bifald[er] Forandring i Fundatsen[s] 107§. Begge Breve maae jeg med underskrive.

Jeg var i Middags paa Udstillingen og fornøjede mig ved at see, saa mange vakre Malerier. Eedeliens Portrait af Kongen har forskrækket mig og jeg har paalagt Eckersberg, hvis det skal blive paa Udstillingen, at faae Kunstneren til at lacere Ansigtet med rødt, for at give det Kiødfarve imod den røde Grund

velvilligst
Christian Frederik

d. 30 Marts 1832

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 24.10.2013 Print