The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5796 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

30.3.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hr Professor Thiele! Jeg tilstiller Dem herved den mig allerede meddeelte Kongelige Resolution paa Academiets af mig indstilte Begiering om allernaadigst Tilladelse til Transactionen om den Botaniske Haves Læsesal[.] Saavidt jeg erindrer er der intet passende Sted i Beretningen hvor denne forestaaende Udvidelse af Academiets Skoler kan omtales, hvilket ellers iøvrigt overlades til Dem at giøre Brug af.

Universitæts Directionen maae nu tilskrives og Cancelliet ligeledes om den bifald[er] Forandring i Fundatsen[s] 107§. Begge Breve maae jeg med underskrive.

Jeg var i Middags paa Udstillingen og fornøjede mig ved at see, saa mange vakre Malerier. Eedeliens Portrait af Kongen har forskrækket mig og jeg har paalagt Eckersberg, hvis det skal blive paa Udstillingen, at faae Kunstneren til at lacere Ansigtet med rødt, for at give det Kiødfarve imod den røde Grund

velvilligst
Christian Frederik

d. 30 Marts 1832

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 24.10.2013 Print