Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6763 af 10247
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

2.10.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Nyheds-Post

[...]

– De Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Arbeider, som hidtil tildeels have været opstillede i det af det kongelige Konstakademie til Atelier for Thorvaldsen bestemte Lokale paa Charlottenborg, ville nu, som man erfarer, blive flyttede derfra til Christiansborg Slot, hvor der vil blive dem indrømmet Lokale i Stue-Etagen i de til det oldnordiske Museum stødende Værelser. Man vil de ved paa Charlottenborg vinde Plads til at opstille endeel af de sidst hidkomne Thorvaldsenske Arbeider, og navnligen ville de ham selv tilhørende Marmor-Skulpturer, af hvilke endeel, som bekjendt, endnu ere ufuldendte, vorde opstillede i hans Atelier, saaledes at Konstneren ved sin Hidkomst der vil kunne finde disse Arbeider samlede.

Generel kommentar

Denne lille notits blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg., No. 233, 1835, og handler om de rum, der på Christiansborg Slot blev stillet til rådighed for Thorvaldsens værker. Se også referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet, kapitel 4.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 2.10.
Emneord
Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens før-museum på Christiansborg Slot 1835
Personer
Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 03.04.2017 Print