The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6764 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

2.10.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Nyheds-Post

[...]

– De Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Arbeider, som hidtil tildeels have været opstillede i det af det kongelige Konstakademie til Atelier for Thorvaldsen bestemte Lokale paa Charlottenborg, ville nu, som man erfarer, blive flyttede derfra til Christiansborg Slot, hvor der vil blive dem indrømmet Lokale i Stue-Etagen i de til det oldnordiske Museum stødende Værelser. Man vil de ved paa Charlottenborg vinde Plads til at opstille endeel af de sidst hidkomne Thorvaldsenske Arbeider, og navnligen ville de ham selv tilhørende Marmor-Skulpturer, af hvilke endeel, som bekjendt, endnu ere ufuldendte, vorde opstillede i hans Atelier, saaledes at Konstneren ved sin Hidkomst der vil kunne finde disse Arbeider samlede.

General Comment

Denne lille notits blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg., No. 233, 1835, og handler om de rum, der på Christiansborg Slot blev stillet til rådighed for Thorvaldsens værker. Se også referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet, kapitel 4.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 2.10.
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Pre-Museum at Christiansborg Palace 1835
Persons
Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.04.2017 Print