2.10.1835

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Nyheds-Post

[...]

– De Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Arbeider, som hidtil tildeels have været opstillede i det af det kongelige Konstakademie til Atelier for Thorvaldsen bestemte Lokale paa Charlottenborg, ville nu, som man erfarer, blive flyttede derfra til Christiansborg Slot, hvor der vil blive dem indrømmet Lokale i Stue-Etagen i de til det oldnordiske Museum stødende Værelser. Man vil de vedI paa Charlottenborg vinde Plads til at opstille endeel af de sidst hidkomne Thorvaldsenske Arbeider, og navnligen ville de ham selv tilhørende Marmor-Skulpturer, af hvilke endeel, som bekjendt, endnu ere ufuldendte, vorde opstillede i hans Atelier, saaledes at Konstneren ved sin Hidkomst der vil kunne finde disse Arbeider samlede.

General Comment

Denne lille notits blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg., No. 233, 1835, og handler om de rum, der på Christiansborg Slot blev stillet til rådighed for Thorvaldsens værker. Se også referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet, kapitel 4.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 2.10.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. “derved”.

Last updated 03.04.2017