2.10.1835

Afsender

NN

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Nyheds-Post

[...]

– De Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Arbeider, som hidtil tildeels have været opstillede i det af det kongelige Konstakademie til Atelier for Thorvaldsen bestemte Lokale paa Charlottenborg, ville nu, som man erfarer, blive flyttede derfra til Christiansborg Slot, hvor der vil blive dem indrømmet Lokale i Stue-Etagen i de til det oldnordiske Museum stødende Værelser. Man vil de vedI paa Charlottenborg vinde Plads til at opstille endeel af de sidst hidkomne Thorvaldsenske Arbeider, og navnligen ville de ham selv tilhørende Marmor-Skulpturer, af hvilke endeel, som bekjendt, endnu ere ufuldendte, vorde opstillede i hans Atelier, saaledes at Konstneren ved sin Hidkomst der vil kunne finde disse Arbeider samlede.

Generel kommentar

Denne lille notits blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg., No. 233, 1835, og handler om de rum, der på Christiansborg Slot blev stillet til rådighed for Thorvaldsens værker. Se også referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet, kapitel 4.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 2.10.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. “derved”.

Sidst opdateret 03.04.2017