Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9696 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

3.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / H: Conferentsraad Collin / Storkors af Dbg

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Conferentsraad Collin.

Frue Stampe har flere Gange skrevet til mig om at faae de Konstsager udleverede, som, skiöndt hende tilhörende, vare sendte i Thorvaldsens Kasser, men först nu er blevne udpakkede. – Jeg har svaret hende, at jeg ikke at jeg ikke gierne ønskede at forebringe hendes Reclamationer i Boet, men da hun atter skriver derom, vil jeg vil jeg bede Dem see at faae Sagen afgiort. De omhandlede Konstsager staae i Thorvaldsens Værelser paa Charlottenborg. –
Dernæst har hun ladet mig vide, at hun har skrevet til Dalgas i Livorno om at faae Modellen til Thorvaldsens Statue samt til en hende tilhörende Altertavle Christus i Emaus udleverede, men at han har svaret, at han ikke kan giöre det uden Ordre fra Executorerne, da de staae iblandt hans Sager. – Da hun ejer Formerne dertil og har bestilt dem udførte i Marmor, mener hun der ikke kan være nogen Tvivl om hendes Eiendomsret. – Hun önsker at disponere over dem i Rom og det vilde derfor være hende ubehageligt, om de bleve sendte hertil med Thorvaldsens Sager. – Ogsaa denne Sag tillader jeg mig paa hendes Vegne at anbefale til Deres gode Omsorg. –


d. 3 Juni 1844
Deres ærbödigst hengivne
Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 208
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
Christian Dalgas · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 03.09.2013 Print