The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9696 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

3.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / H: Conferentsraad Collin / Storkors af Dbg

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Conferentsraad Collin.

Frue Stampe har flere Gange skrevet til mig om at faae de Konstsager udleverede, som, skiöndt hende tilhörende, vare sendte i Thorvaldsens Kasser, men först nu er blevne udpakkede. – Jeg har svaret hende, at jeg ikke at jeg ikke gierne ønskede at forebringe hendes Reclamationer i Boet, men da hun atter skriver derom, vil jeg vil jeg bede Dem see at faae Sagen afgiort. De omhandlede Konstsager staae i Thorvaldsens Værelser paa Charlottenborg. –
Dernæst har hun ladet mig vide, at hun har skrevet til Dalgas i Livorno om at faae Modellen til Thorvaldsens Statue samt til en hende tilhörende Altertavle Christus i Emaus udleverede, men at han har svaret, at han ikke kan giöre det uden Ordre fra Executorerne, da de staae iblandt hans Sager. – Da hun ejer Formerne dertil og har bestilt dem udførte i Marmor, mener hun der ikke kan være nogen Tvivl om hendes Eiendomsret. – Hun önsker at disponere over dem i Rom og det vilde derfor være hende ubehageligt, om de bleve sendte hertil med Thorvaldsens Sager. – Ogsaa denne Sag tillader jeg mig paa hendes Vegne at anbefale til Deres gode Omsorg. –


d. 3 Juni 1844
Deres ærbödigst hengivne
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 208
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Christian Dalgas · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 03.09.2013 Print