3.6.1844

Sender

J.F. Schouw

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / H: Conferentsraad Collin / Storkors af Dbg

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Conferentsraad Collin.

Frue Stampe har flere Gange skrevet til mig om at faae de Konstsager udleverede, som, skiöndt hende tilhörende, vare sendte i Thorvaldsens Kasser, men först nu er blevne udpakkede. – Jeg har svaret hende, at jeg ikke at jeg ikke gierne ønskede at forebringe hendes Reclamationer i Boet, men da hun atter skriver derom, vil jeg vil jeg bede Dem see at faae Sagen afgiort. De omhandlede Konstsager staae i Thorvaldsens Værelser paa CharlottenborgI. –
Dernæst har hun ladet mig vide, at hun har skrevet til Dalgas i Livorno om at faae Modellen til Thorvaldsens Statue samt til en hende tilhörende Altertavle Christus i Emaus udleverede, men at han har svaret, at han ikke kan giöre det uden Ordre fra Executorerne, da de staae iblandt hans Sager. – Da hun ejer Formerne dertil og har bestilt dem udførte i Marmor, mener hun der ikke kan være nogen Tvivl om hendes Eiendomsret. – Hun önsker at disponere over dem i Rom og det vilde derfor være hende ubehageligt, om de bleve sendte hertil med Thorvaldsens Sager. – Ogsaa denne Sag tillader jeg mig paa hendes Vegne at anbefale til Deres gode Omsorg. –


d. 3 Juni 1844
Deres ærbödigst hengivne
Schouw

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 208

Subjects

Persons

Works

A162 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, 1839, inv.nr. A162
A563 Kristus i Emmaus, 1839, inv.nr. A563

Commentaries

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Last updated 03.09.2013