The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9697 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

4.6.1844 - 5.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Gode Efterretninger, ankomne i Dag, omsendes.

Private, fra Hr Fenger stemme ganske dermed. Buti og en anden Advocat ere bragte til Tavshed med de sidst oversendte Papirer. Fru Paulsen selv er roligere efterat være befriet for de slette Raadgiveres Paatrængenhed.

Nu skulde der tænkes paa Pengenes Inddragelse – og Sagernes Indpakning. – 4 Juni 1844

vidi – det var maaskee godt at faae
et Møde. Schouw. HN Clausen
Collin

 

Jeg skulde ogsaa ansee det for rigtigt at et Møde kunde holdes, men jeg har ikke ret nogen Dag til min Disposition uden Løverdag, enten Kl 10 Formiddag eller Kl 1 –

d. 5 Juni 44 H Kierulf
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 206b
Last updated 13.07.2011 Print