Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9697 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

4.6.1844 - 5.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Gode Efterretninger, ankomne i Dag, omsendes.

Private, fra Hr Fenger stemme ganske dermed. Buti og en anden Advocat ere bragte til Tavshed med de sidst oversendte Papirer. Fru Paulsen selv er roligere efterat være befriet for de slette Raadgiveres Paatrængenhed.

Nu skulde der tænkes paa Pengenes Inddragelse – og Sagernes Indpakning. – 4 Juni 1844

vidi – det var maaskee godt at faae
et Møde. Schouw. HN Clausen
Collin

 

Jeg skulde ogsaa ansee det for rigtigt at et Møde kunde holdes, men jeg har ikke ret nogen Dag til min Disposition uden Løverdag, enten Kl 10 Formiddag eller Kl 1 –

d. 5 Juni 44 H Kierulf
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 206b
Sidst opdateret 13.07.2011 Print