Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9698 af 10246
Afsender Dato Modtager
Danske Kancelli [+]

Afsendersted

København

4.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift

Tilskrift: Til / de Hr%8underlined)r% Executores testamenti efter afgangne / Conferentsraad Thorvaldsen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No 64

De Herrer Executores testamenti efter afgangne Conferentsraad Thorvaldsen have i en til Cancelliet indkommen Ansøgning anholdt om, at der maatte meddeles Tilladelse til at den Afdøde bliver begravet i det Thorvaldsenske Musæun, og at Liget midlertidig maa forblive henstaaende bisat i Vor Frue Kirke her i Staden i det derværende Liigkammer.

Efterat Cancelliet i Anledning heraf har brevvexlet med Biskoppen over Sjellands Stift, skulde Man til behagelig Efterretning tjenstlig melde, at der ikke haves Noget imod, at Liget indtil videre forbliver staaende paa det ommeldte Sted i Frue Kirke, samt at det siden henflyttes i det Thorvaldsenske Musæums Gaard og nedsættes i det derværende Gravsted. –
Det Kongelige Danske Cancellie den 4de Juni 1844. –
Stemann

M Lange. Bentsen LI Holm

/ [utydelig signatur]

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt d 8 Juni 1844 i Cftr Thorvaldsens Bo

GustavBrock

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 64
Sidst opdateret 29.07.2011 Print