4.6.1844 - 5.6.1844

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Gode Efterretninger, ankomne i Dag, omsendes.

Private, fra Hr Fenger stemme ganske dermed. Buti og en anden Advocat ere bragte til Tavshed med de sidst oversendte Papirer. Fru Paulsen selv er roligere efterat være befriet for de slette Raadgiveres Paatrængenhed.

Nu skulde der tænkes paa Pengenes Inddragelse – og Sagernes Indpakning. – 4 Juni 1844

vidi – det var maaskee godt at faae
et Møde. Schouw. HN Clausen
Collin

 

Jeg skulde ogsaa ansee det for rigtigt at et Møde kunde holdes, men jeg har ikke ret nogen Dag til min Disposition uden Løverdag, enten Kl 10 Formiddag eller Kl 1 –

d. 5 Juni 44 H Kierulf

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 206b

Sidst opdateret 13.07.2011